Svenskarna oroar sig i stor utsträckning över de stigande energipriserna
May 30th, 2022, Tove Keldsen

Svenskarna oroar sig i stor utsträckning över de stigande energipriserna

Energipriserna har stigit markant på senare tid. Och inte minst har priserna på bensin och diesel ökat rekordartat. Cirka en tredjedel av svenskarna (33 %) svarar att de är mycket eller extremt oroliga för prisökningar.

YouGov har undersökt hur svenskarna påverkas och vad de sparar in på. Datan kommer från YouGovs senaste rapport, som tar temperaturen på européernas inställning till de stigande/höga energipriserna. Rapporten kan laddas ner här.

null

En större andel av svenskarna i åldern 35–54 år är mycket oroliga för de höga energipriserna (42 %) jämfört med 33 % i övriga åldersgrupper.

Dessutom kan man notera att 32 % inte är särskilt oroliga eller inte är oroliga alls för de stigande/höga energipriserna.

Energileverantörer höjer priserna

31 % av svenskarna upplever att deras energileverantör har höjt priserna.

39% i åldersgruppen 45–54 år upplever att deras energileverantör har höjt priserna, vilket är betydligt fler än i övriga åldersgrupper där endast 28% upplever en prisökning.

null

En fjärdedel av svenskarna (26 %) har ändrat sina vanor för att spara energi genom att t.ex. duscha snabbare och använda mindre el. I den här gruppen är det framför allt den unga generationen som har ändrat sina vanor. 35 % av de unga i åldern 18–24 år har ändrat sina vanor, medan det endast är 25 % i åldern 25+ som har gjort det som en följd av de stigande energipriserna.

För 19 % av svenskarna har prisökningarna på el, gas och värme inte haft någon betydelse.

40 % kör mindre bil på grund av de stigande drivmedelspriserna

De stigande drivmedelspriserna (t.ex. priser på diesel och bensin) har lett till en markant beteendeförändring när det gäller svenskarnas bilvanor, eftersom 40 % nu kör mindre bil. Det är framför allt svenskar i åldern 55+ som har minskat sin bilanvändning, eftersom drygt hälften (51 %) i den här åldersgruppen nu kör mindre bil. Endast en tredjedel (32 %) i åldersgruppen 18–54 använder bilen mindre.

null

16 % minskar utgifterna för nöjen (exempelvis fritidsaktiviteter eller restaurangbesök) som en följd av de stigande drivmedelspriserna.

För en femtedel (20 %) av svenskarna har denna ökning inte haft någon betydelse.

YouGovs europeiska undersökning om energipriser

Ovanstående data bygger på YouGovs rapport, som handlar om européernas inställning till de höga energipriserna. Rapporten tittar närmare på 10 europeiska länder och den visar bl.a. att i de här länderna är i genomsnitt 83 % oroliga för energipriserna.

Rapporten kan hämtas här

Om undersökningen

Undersökningen bygger på intervjuer med 11 627 representativt utvalda personer i åldern 18+ år från YouGovs europeiska panel under perioden 25–30 mars 2022. Bland dem finns 1 037 personer i Sverige.