April 20th, 2022, Tove Keldsen

Valgmåling marts 2022

Her kan du se valgmåling for marts 2022, som YouGov har foretaget for BT:

null

Undersøgelsen er baseret på interview med 1.248 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 4. til 7. marts 2022. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8% (procentpoint).

Kilde: YouGov for B.T.