Hvad betyder bæredygtighed for vores investeringer?
March 30th, 2022, Tove Keldsen

Hvad betyder bæredygtighed for vores investeringer?

Globalt set vægter hver fjerde forbruger virksomhedens holdning til miljømæssig bæredygtighed, når de skal vælge en bank eller en ny finansiel virksomhed. Det viser YouGovs seneste rapport ’The future of financial services’, som udforsker det finansielle landskab.

YouGovs finansielle rapport er baseret på mere end 19.000 interview på tværs af 18 markeder verden over.

Mulighederne for miljømæssige bæredygtige investeringer er vokset markant de seneste år, og derfor dykker denne rapport også ned i emnet for at forstå, i hvilket omfang forbrugerne foretager bæredygtige investeringer, og den rolle bæredygtighed generelt spiller i forbrugernes beslutningstagning, når de træffer økonomiske valg.

Hvad er vigtigt for forbrugerne ved valg af bank eller finansiel virksomhed?

Cyberkriminalitet skaber usikkerhed på de finansielle markeder, og på tværs af de 18 undersøgte internationale markeder er 'sikkerhed i forhold til mine penge' topprioritet (61%) ved valg af bank eller finansiel virksomhed. Det er også af større betydning end lave eller ingen gebyrer (58%), god kundeservice (57%) og gode rentesatser (50%).

null

Etik og miljømæssig bæredygtighed kommer noget længere nede på listen. For hver fjerde forbruger (24%) er virksomhedens holdning til miljømæssig bæredygtigheden dog central for deres valg af bank eller finansiel virksomhed, og 27% af de globale forbrugere lægger vægt på virksomhedens etiske værdier.

null

Forbrugerne på de asiatiske markeder er mere tilbøjelige til at vælge en finansiel virksomhed baseret på deres holdninger til miljømæssig bæredygtighed. Indonesien har den højeste andel af forbrugere, der anser en virksomheds miljømæssige holdning for vigtig (41%), efterfulgt af Indien (38%) og Kina (32%). De store forskelle mellem markederne kan tilskrives befolkningssammensætningen, da netop disse markeder har en større andel af yngre forbrugere, som er mere miljøbevidste end tidligere generationer.

De nordiske markeder ligger under det globale gennemsnit. I Sverige lægger 22% af forbrugerne og i Danmark 19% vægt på virksomhedens holdning til miljømæssig bæredygtighed. Sverige ligger desuden i den helt lave ende, når det kommer til betydningen af virksomhedens etiske værdier for valget af bank eller finansiel virksomhed. 15% lægger vægt på dette mod 27% globalt set.

null

Mens hver tredje globale forbruger (33%) mellem 18-24 år lægger vægt på virksomhedens holdning til miljømæssig bæredygtighed, og 30% af de 25-34-årige, så er dette kun vigtigt for hver femte (20%) globale forbruger over 55 år.

Vi har også spurgt forbrugerne, hvad de selv har gjort for at forbedre bæredygtigheden af deres investeringer med tanke på opsparings-, investerings- og/eller pensionsprodukter.

null

*Tegnet/købt et “grønt” produkt (dvs. produkter der finansierer projekter med positive miljømæssige og/eller klimamæssige fordele, fx grønne virksomhedsobligationer)
**Bedt om at dine penge ikke investeres indenfor specifikke sektorer (fx i den fossile brændstofsektor, virksomheder der gør brug af dyreforsøg osv)
***Tegnet/købt et “impact”-investeringsprodukt (dvs. en investering der gøres med intention om at skabe en positiv, målbar social og miljømæssig effekt ved siden af det økonomiske afkast.)

Udbredelsen af ’de grønne investeringer’ er stadigvæk lav, globalt set, og 70% af de globale forbrugere har ikke selv aktivt gjort noget for at forbedre bæredygtigheden af deres investeringer eller har ikke midlerne og opsparingen til det. De yngre generationer, som også har længere tid til pensionsalderen har dog i højere grad foretaget ’grønne valg’, når det kommer til deres opsparings-, investerings- og/eller pensionsprodukter. 23% af de 18-34-årige har eksempelvis tegnet et “impact”-investeringsprodukt. Altså en investering der gøres med intention om at skabe en positiv, målbar social og miljømæssig effekt ved siden af det økonomiske afkast mod 6% af de 55+ årige. 20% af de 18-34-årige har desuden valgt, at deres penge ikke skal investeres indenfor specifikke sektorer (fx i den fossile brændstofsektor).

Download rapporten her

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på data fra YouGov Profiles samt en undersøgelse, som blev gennemført i december 2021. Alt i alt gennemførte vi mere end 19.000 interview på tværs af 18 markeder med udvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov panelet.

Alle undersøgelser blev foretaget online, og i nogle markeder er internettets udbredelse begrænset, hvorfor man kun kan sige, at eksemplerne repræsenterer den del af befolkningen, der er online. Markeder hvor dette gælder er Kina, Hong Kong og Indonesien. For Indien og Mexico er data begrænset til at repræsentere den urbane del af befolkningen.