February 18th, 2022, Tove Keldsen

Valgmåling februar 2022

Her kan du se valgmåling for februar 2022, som YouGov har foretaget for BT:

null

Undersøgelsen er baseret på interview med 1.245 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 4. - 6. februar 2022. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8% (procentpoint).

Kilde: YouGov for B.T.