Det globale medielandskab 2022
February 9th, 2022, Tove Keldsen

Det globale medielandskab 2022

Hvordan har vores medieforbrug ændret sig det seneste år, og hvad vil vi læse, se og lytte mere til i det kommende år? YouGovs seneste rapport ’Global Media Outlook Report 2022’ undersøger det internationale medielandskab og vores forventninger til fremtiden.

YouGovs ’Global Media Outlook Report 2022’ er baseret på mere end 19.000 interview på tværs af 17 markeder verden over.

For at få en dybere forståelse af hvordan medieforbruget har ændret sig globalt, og for at identificere trends spurgte vi forbrugerne på tværs af de 17 markeder, hvilke medier de har brugt mere, og hvilke de har brugt mindre tid på (inden for de sidste 12 måneder), samt hvordan de forventer deres medieforbrug vil ændre sig de næste 12 måneder.

Globale ændringer i medieforbruget

null

Globalt set har en større andel øget deres forbrug af digitale medier såsom hjemmesider/apps, sociale medier og streaming af videotjenester. Den største ændring ses i forbruget af hjemmesider/apps, hvilket 42% har brugt mere tid på. På den anden side ser vi, at en øget andel af globale forbrugere har reduceret deres forbrug af traditionelle medier. Eksempelvis bruger 19% mindre tid på at lytte til radio, 18% læser færre aviser eller magasiner, og en tilsvarende andel ser mindre flow tv.

Vores forventede medieforbrug

Vi har også spurgt til det forventede medieforbrug. Mens vi har set store stigninger i det digitale forbrug under pandemien, så tyder vores data på, at vi vil opleve en 'udjævning' de kommende 12 måneder.

null

Globalt set er antallet af voksne, der forventer at øge forbruget, aftagende, mens andelen af voksne, der sandsynligvis vil forbruge omtrent det samme af hver medietype, er stigende. Dog vil de digitale medier sandsynligvis stadig vækste.

De største forventede stigninger er hjemmesider og apps (29% af globale forbrugere vil sandsynligvis øge deres forbrug), efterfulgt af video streaming (27%) og sociale medier (24%).

Regionale forskelle

Vi ser også store regionale forskelle. Særligt i forventningerne til forbruget af sociale medier.

null

De europæiske lande ligger, med undtagelse af Italien, under det globale gennemsnit på 24% som forventer at komme til at bruge mere tid på de sociale medier. I Storbritannien, Danmark og Sverige mener færrest, at de kommer til at bruge mere tid på de sociale medier (hhv.: 7%, 8% og 9%). Dette står i stor kontrast til Indonesien, hvor hele 59% mener, at de vil øge deres forbrug.

Download rapporten her

Om undersøgelsen

Data stammer fra YouGov’s whitepaper: ’Global Media Outlook Report 2022’ der undersøger det internationale medielandskab.

Undersøgelsen er baseret på data fra YouGov Profiles samt en undersøgelse, som blev gennemført i november 2021. Alt i alt gennemførte vi mere end 19.000 interview på tværs af 17 markeder med udvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov panelet.

Alle undersøgelser blev foretaget online, og i nogle markeder er internettets udbredelse begrænset, hvorfor man kun kan sige, at eksemplerne repræsenterer den del af befolkningen, der er online. Markeder hvor dette gælder er Kina, Hong Kong og Indonesien. For Indien og Mexico er data begrænset til at repræsentere den urbane del af befolkningen.