December 14th, 2021, Tove Keldsen

Valgmåling december 2021

Her kan du se valgmåling for december 2021, som YouGov har foretaget for BT:

null

Undersøgelsen er baseret på interview med 1.256 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 3. til 6. december 2021. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8% (procentpoint).

Kilde: YouGov for B.T.