Var tredje svensk är skeptisk till artificiell intelligens
November 30th, 2021, Tove Keldsen

Var tredje svensk är skeptisk till artificiell intelligens

YouGovs senaste ”Automation & AI-rapport 2021” undersöker attityder till artificiell intelligens på 17 marknader.

Artificiell intelligens är redan en del av vår vardag. Exempel på detta är digitala (röst)assistenter som Siri från Apple eller Alexa från Amazon. Men hur ser konsumenter runt om i världen på denna tekniska utveckling?

Den vanligaste attityden gällande artificiell intelligens är att ”vara skeptisk”. Det gäller i samtliga 17 länder där vi gjort undersökningen. 28 % är alltså skeptiska till artificiell intelligens. Mest skeptiska är tyskarna (40 %) samt britterna och amerikanerna (som båda hamnar på 39 %). I Indonesien är man minst skeptisk till artificiell intelligens (9 %).

null

Att vara skeptisk är också den vanligaste attityden i Sverige, där 35 % är skeptiska till artificiell intelligens. 45 % av svenskarna anser också att vi måste vara uppmärksamma på den tekniska utvecklingen så att den inte skenar i väg. Vanligast är det hos befolkningen över 55 år (53 %). Dessutom är 43% oroliga över artificiell intelligens framtid om det hamnar i orätta händer.

28 % av svenskarna ser däremot artificiell intelligens som ett naturligt steg i den tekniska utvecklingen.

Stora regionala skillnader

Acceptans av artificiell intelligens är den vanligaste attityden bland 23 % av respondenterna i de 17 länderna. Befolkningarna i Mexiko (39 %), Hongkong (36 %) och Indien (33 %) är mest accepterande av artificiell intelligens. Acceptans av artificiell intelligens är minst vanligt i Frankrike (7 %). Även Sverige ligger under det globala genomsnittet. 19 % av svenskarna accepterar och 17 % är optimistiska gentemot artificiell intelligens.

Ladda ner vårt whitepaper här

Om undersökningen

Undersökningen bygger på data från YouGov Profiles, BrandIndex och en djupgående undersökning. Totalt genomförde vi mer än 19 000 intervjuer i 17 länder. Undersökningen genomfördes i augusti 2021.