Att köpa hållbara kläder är viktigt för var tredje svensk
November 9th, 2021, Tove Keldsen

Att köpa hållbara kläder är viktigt för var tredje svensk

YouGov undersöker i sin nya rapport ”European Fashion Report 2021” hur fler än 11 000 personer i 10 olika europeiska länder ser på hållbart mode.

Begreppet hållbarhet är idag väletablerat inom de flesta sektorer. Enligt de europeiska konsumenterna är det dock viktigast inom livsmedels- och dryckes-, energi-, transport- och bilsektorerna.

null

Modebranschen hamnar enligt European Fashion Report 2021 på en 8:e plats bland de sektorer där hållbarhet är viktigast för konsumenterna. 42 % av konsumenterna i 10 europeiska länder uppger att det är viktigt för dem att köpa etiska och miljövänliga kläder. I Sverige instämmer 36 % i detta påstående – något under det europeiska genomsnittet. En majoritet av italienarna (60 %) och spanjorerna (56 %) instämmer i påståendet medan färre danskar och norrmän (24 %) håller med.

Vad är viktigt för konsumenterna när de köper kläder?

null

I ett europeiskt perspektiv är priset det viktigaste kriteriet för konsumenterna när det handlar om klädköp (68 %). Näst viktigast för konsumenterna är kvalitet (61 %) medan passform hamnar på tredje plats (56 %).

Hållbarhetsaspekter ligger längre ned på listan. 30 % prioriterar produktens livslängd, något färre (24 %) prioriterar materialet (återvunnet, ekologiskt, syntetiskt ...) medan 15 % prioriterar produktens påverkan på miljön.

Rapporten visar dock också att det finns flera orsaker till att européerna inte köper mer etiska och miljövänliga kläder.

null

Priset är avgörande. 34 % anser att det är för dyrt att köpa etiska och miljövänliga kläder. Dessutom anser 30 % att det inte är tydligt vilka miljövänliga aspekter som uppfylls och 28 % säger att det är svårt att se vilka märken som är miljövänliga.

Klicka här för att läsa mer och hämta vår vitbok

Om undersökningen

Undersökningen baseras på intervjuer med 11 483 representativt utvalda personer i åldern 18 år och äldre från YouGov-panelen i september 2021. Av dessa fanns 1 010 i Danmark, 1 008 i Finland, 1 007 i Norge, 1 026 i Sverige, 1 048 i Frankrike, 1 138 i Italien, 1 081 i Spanien, 2 124 i Tyskland, 1 013 i Österrike och 1 015 i Schweiz.