Global vekst i influencermarkedsføring innen gaming
October 27th, 2021, Tove Keldsen

Global vekst i influencermarkedsføring innen gaming

Gaminginfluencere tiltrekker seg ikke lenger bare et nisjepublikum; noen gaminginfluencere har flere millioner følgere. YouGovs siste globale undersøkelse ser nærmere på gaminginfluencere.

YouGovs siste rapport «Game-changers: the power of gaming influencers» er en dypdeanalyse av det globale influencerlandskapet med fokus på gaming. Whitepaperet er basert på en global analyse med over 19 000 intervjuer i 17 markeder.

Influencerlandskapet

Nye data fra YouGov viser at nesten halvparten (43 %) av jordens befolkning nå følger en influencer av et eller annet slag på sosiale medier.

null

Selv om influencermarkedsføring har opplevd en stor vekst i løpet av de siste årene globalt sett, kan den demografiske sammensetningen, bruken av sosiale medier og andre teknologiske faktorer føre til stor variasjon i antallet og typen av influencere fra land til land.

De forente arabiske emirater (UAE) er et av de stedene i verden der flest har tilgang til internett, og de har også den største prosentdelen av influencerfølgere (75 %), fulgt av Indonesia (73 %). Generelt har land med en eldre befolkning færre influencertilhengere, og i Europa er det generelt sett færre som følger influencere enn i Asia. For eksempel følger ca. en femtedel av britene (22 %) én eller flere influencere, i Tyskland følger 25 % influencere, og i Frankrike følger 30 % influencere.

Danskene er også i den lave enden av skalaen ved at 27 % av danskene følger én eller flere influencere. Danmark er dermed det landet etter Storbritannia med færrest følgere. I Sverige følger 33 % av befolkningen én eller flere influencere, altså noen flere enn i Danmark.

Gaminginfluencere

Covid-19 pandemien har skapt en voksende fanbase for gaminginfluencere på sosiale medier, og vi har sett en vekst i antallet gaminginfluencere – influencere som primært er kjent for å live-strømme eller legge ut videoer av seg selv når despiller videospill og/eller kommenterer videospill på sosiale medier.

null

YouGov sin data viser at matinfluencere, helseinfluencere og kjendisinfluencere har flest følgere globalt sett (12 % eller flere), og litt under en tidel (9 %) følger gaminginfluencere.

Modellen viser at gaminginfluencere plasserer seg på en ellevteplass sammen med sosiale aktivistinfluencere (9 %). Dette endrer seg imidlertid markant når vi ser på forskjellige demografiske grupper.

null

23 % av menn i alderen 18–35 år følger en gaminginfluencer, og det gjør gaminginfluencere til de mest populære influencerne å følge for denne gruppen. Musikk- og sportsinfluencere plasserer seg på andreplass (begge 20 %).

null

Last ned whitepaperet her

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på data fra YouGov Profiles og BrandIndex samt en dyptgående undersøkelse. Alt i alt gjennomførte vi 18 803 intervjuer på 17 markeder. Undersøkelsen ble foretatt fra 21. juli til 30. juli 2021.