Hvilke dyr kan danskerne slå i en kamp?
September 16th, 2021, Tove Keldsen

Hvilke dyr kan danskerne slå i en kamp?

Som dansker står man i en vanskelig situation, hvis man skal i nævekamp med en stor hund. Det er nemlig kun 19%, der mener, at de kan vinde denne kamp.

I juli lavede YouGov Danmark en undersøgelse om, hvorvidt danskerne mener, at de kan slå en række dyr i en kamp uden våben. Undersøgelsen er baseret på 1017 respondenter, der ud fra en række parametre er repræsentative for den danske befolkning.

69% af befolkningen tror, at de kan slå en rotte. Dermed er rotten det dyr danskerne føler sig mest komfortable med at skulle stå overfor i en kamp. På lige fod med rotten, er katten heller ikke et dyr, danskerne frygter synderligt i en kamp. 69% af danskerne mener, at de kan slå denne.

null

Samtidig mener lidt over halvdelen (54%), at de kan slå en gås i en kamp. Dermed er rotten, huskatten og gåsen de eneste dyr, som majoriteten af danskerne mener, at de kan overvinde. Angående de mere frygtindgydende dyr, så mener kun 3% af danskerne, at de kan slå en gråbjørn, en løve, en gorilla eller en elefant.

Mænd er mere tilbøjelige end kvinder til at tro, de kan vinde i en dyrekamp

Mænd har generelt mere tiltro til, at de kan slå de forskellige dyr i en kamp. Lidt mere end haldelen af mænd mener, at de kan overvinde en mellemstor hund (57%), mens omkring en fjerdel kvinder (28%) mener dette. Dermed er en mellemstor hund dét dyr, der skaber størst variation i mænd og kvinders vurdering.

null

I dyrekamp: Svenskere er generelt mere optimistiske en danskere

Vi har også stillet vores naboer i Sverige samme spørgsmål. Uden undtagelse er svenskerne ifølge YouGov’s undersøgelse mere optimistiske end danskerne, hvis de skulle i en kamp imod et dyr. Svenskerne er nemlig mindre bange end danskerne for samtlige dyr.

null

Dér hvor der ses størst uenighed blandt de to nationaliteter er vedrørende gåsen. 54% af danskerne mener, at de kan overvinde en gås i en kamp, mens hele 74% af svenskerne mener, at de kan overvinde gåsen. Svenskerne er også markant mere optimistiske end danskerne, hvis de skal i kamp med en huskat. Her mener 79% af svenskerne, at de kan overvinde huskatten, mens kun 69% af danskerne har tiltro til, at de kan overvinde huskatten.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på interview med 2.037 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGovs panel i juli måned 2021. Heraf 1.017 personer i Danmark og 1.020 personer i Sverige.