Internasjonal undersøkelse: Hvordan ser den nære fremtiden ut for 5G?
August 31st, 2021, Tove Keldsen

Internasjonal undersøkelse: Hvordan ser den nære fremtiden ut for 5G?

For tre år siden lanserte sørkoreanske teleselskaper den nye generasjonen av 5G-nettverk til forbrukere, og i dag har omkring 30 % av verdens land tilgang til kommersielle 5G-tjenester. YouGovs siste hvitbok ser nærmere på de globale forbrukeres adopsjon av og syn på 5G.

YouGovs ”International Telco Report 2021: Consumer adoption of 5G” er en dyptgående analyse av den globale adopsjonen av 5G i 17 markeder. Hvitboken er basert på intervjuer med 18 803 respondenter og med grunnlag i en lang rekke parametere undersøker den forbrukernes demografi, atferd og holdninger til 5G-produkter.

Rapporten viser at selv om 5G muligens er fremtidens nettverk, er det store forskjeller i adopsjon av og holdninger til 5G verden over.

null

Selv om 5G er kommersielt tilgjengelig, har bare 26 % av forbrukerne i de 17 markedene tilgang til 5G via smarttelefonen sin. Halvdelen (52 %) har ikke tilgang, mens 18 % ikke er klar over om smarttelefonen deres har 5G-tilgang.

Yngre forbrukere er mer tilbøyelige til å adoptere 5G tidlig.

De yngre forbrukerne er generelt mest åpne ovenfor omstillingen til 5G. Globalt sett eier 33 % av respondentene mellom 25 og 34 år en enhet med tilgang til 5G – dobbelt så mange som respondentene over 55 år (17 %).

En femtedel (20 %) av respondentene i alderen 25 til 34 betaler dessuten et 5G-gebyr til nettilbyderne sine i dag (sammenlignet med 12 % av dem mellom 45 og 54 og 7 % av dem som er 55+), mens 61 % er mer tilbøyelige til å betale et gebyr i fremtiden.

Tre av ti er bekymret for 5G

Noen forbrukere uttrykker bekymring angående det nye 5G-nettverket. Skepsisen omfatter alt fra de mest ekstreme konspirasjonsteoriene om en sammenheng mellom utbredelsen av 5G og koronapandemien til bekymringer om energiforbruk og IT-sikkerhet.

null

Omkring tre av ti (31 %) forbrukere angir at de er bekymret for 5G – mest i Stillehavsområdet (38 %) – etterfulgt av Europa (25 %) og USA (23 %). Andelen av bekymrede følger i grove trekk hvor utbredt 5G er i de tre områdene. I Danmark og Sverige angir bare 20 % og 26 % at de er bekymret for 5G.

Rapporten kan lastes ned her

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på data fra YouGov BrandIndex, YouGov Profiles og YouGov Custom Research og ble gjennomført i april 2021. Alt i alt foretok vi 18.803 intervjuer på 17 markeder. Herav 2019 i USA, 1037 i Mexico, 2002 i Storbritannia, 1000 i Frankrike, 1052 i Tyskland, 1004 i Spania, 1007 i Danmark, 1006 i Italia, 1005 i Polen, 1012 i Sverige, 1028 i Australia, 996 i India, 1030 i Singapore, 1022 i Kina, 508 i Hong Kong og 1042 i De forente arabiske emirater. For India og Mexico er dataene begrenset til å representere den urbane delen av befolkningen.