Internationell undersökning: Hur ser den närmaste framtiden ut för 5G?
August 31st, 2021, Tove Keldsen

Internationell undersökning: Hur ser den närmaste framtiden ut för 5G?

För tre år sedan lanserade sydkoreanska telebolag den nya generationens 5G-nät för konsumenter och idag har cirka 30 procent av världens länder tillgång till kommersiella 5G-tjänster. YouGovs senaste whitepaper tittar närmare på de lokala konsumenternas användning av och syn på 5G.

YouGovs ”International Telco Report 2021: Consumer adoption of 5G” är en djupgående analys av den globala 5G-användningen på 17 marknader. Detta whitepaper bygger på intervjuer med 18 803 svarspersoner och undersöker utifrån ett stort antal parametrar konsumenternas demografi, beteende och inställning till 5G-produkter.

Rapporten visar att även om 5G kan vara framtidens nät så finns det stora skillnader i användning och inställning till 5G runt om i världen.

null

Även om 5G är kommersiellt tillgängligt har endast 26 procent av konsumenterna på de 17 marknaderna tillgång till 5G via sin smartphone. Hälften (52 procent) har inte tillgång, medan 18 procent är osäkra på om deras smartphone kan ansluta till 5G.

Yngre konsumenter är mer benägna att vara ”early adopters” av 5G

De yngre konsumenterna är generellt mest öppna för omställningen till 5G. Globalt sett äger 33 procent av 25–34-åringarna en enhet med anslutning till 5G – dubbelt så många som de svarande över 55 år (17 procent).

Idag betalar dessutom en femtedel (20 procent) av de svarande i åldern 25 till 34 en 5G-avgift till sin nätleverantör (jämfört med 12 procent av 45–54-åringarna och 7 procent av 55+-åringarna), medan 61 procent kan tänka sig att betala en avgift i framtiden.

Tre av tio är oroliga för 5G

Vissa konsumenter uttrycker oro med anledning av det nya 5G-nätet. Skepsisen varierar från de mest extrema konspirationsteorierna om ett samband mellan införandet av 5G och coronapandemin till oro för energiförbrukning och IT-säkerhet.

null

Cirka tre av tio (31 procent) konsumenter uppger att de är oroliga för 5G – mest i Stillahavsområdet (38 procent), följt av Europa (25 procent) och USA (23 procent). Andelen som är oroliga följer i grova drag hur utbrett 5G är i de tre områdena. I Danmark och Sverige uppger endast 20 procent respektive 26 procent att de är oroliga för 5G.

Ladda ned whitepaper

Om undersökningen

Undersökningen bygger på data från YouGov BrandIndex, YouGov Profiles och YouGov Custom Research och genomfördes i april 2021. Totalt genomförde vi 18 803 intervjuer på 17 marknader. Därav 2 019 i USA, 1 037 i Mexiko, 2 002 i Storbritannien, 1 000 i Frankrike, 1 052 i Tyskland, 1 004 i Spanien, 1 007 i Danmark, 1 006 i Italien, 1 005 i Polen, 1 012 i Sverige, 1 028 i Australien, 996 i Indien, 1 030 i Singapore, 1 022 i Kina, 508 i Hongkong och 1 042 i Förenade Arabemiraten. För Indien och Mexiko är data begränsade till att representera den urbana delen av befolkningen.