Internationell undersökning: Hur ser den globala situationen ut för resebranschen i år?
July 1st, 2021, Tove Keldsen

Internationell undersökning: Hur ser den globala situationen ut för resebranschen i år?

Turistbranschen har drabbats hårt under covid-19, men börjar nu så smått att komma igång igen efter ett år i dvala. YouGovs senaste whitepaper undersöker den globala resebranschen mot bakgrund av coronakrisen.

YouGovs ”International Travel & Tourism Report 2021: The road back to normality” är en djupanalys av konsumenternas resplaner samt överväganden och oro kring att resa på 25 olika marknader. Vårt whitepaper bygger på mer än 185 000 intervjuer och undersöker hur covid-19-krisen har påverkat turismen runt om i världen utifrån ett stort antal parametrar.

Rapporten visar att hälften av konsumenterna (48 %) anger hälsorisker som ett hinder för att resa och samtidigt gör reserestriktioner att drygt en tredjedel (35 %) avstår från att resa. Undersökningen visar också att det finns en priskänslighet (32 %) i de flesta länder.

null

Om man bara tittar på Europa så finns det nationella skillnader i vilka de största resehindren är. Reserestriktioner är det främsta problemet för drygt hälften av britterna (62 %), tyskarna (60 %), norrmännen (57 %) och danskarna (51 %), medan framför allt finnar oroar sig över hälsoriskerna med att resa (57 %).

Resans pris är däremot ett problem i framför allt Frankrike (27 %), Storbritannien (25 %) och Spanien (24 %), medan det hindrar färre från att resa i Danmark (13 %), Norge (15 %) och Sverige (16 %).

I Norden stannar vi hemma – eller åker till Sydeuropa

null

Nordborna är något splittrade när det gäller möjliga resedestinationer.

Medan många överväger att resa i sitt hemland eller något av de övriga nordiska länderna, funderar lika många på en solresa söderut – mest populärt är Spanien (20 %), Italien (17 %) och Grekland (17 %).

Tyskland ligger också högt på den nordiska listan (15 %) och framför allt danskarna överväger en semester i Tyskland (20 %).

null

Om man tittar på de destinationer som nordborna har det bästa intrycket av är det – kanske föga överraskande – de fyra nordiska länderna som ligger överst på listan – med Norge som nummer ett (42 %) och Danmark som nummer två (41 %).

Framför allt danskarna har ett positivt intryck av sitt eget land som semesterdestination (55 %). Men också svenskarna tycker om Danmark och mer specifikt Köpenhamn – hela 42 % har en positiv bild av staden.

Spanien smyger sig in på en femteplats (34 %) som det enda sydeuropeiska landet bland topp 5.

Nordborna har dessutom ett gott öga till ett annat nordiskt land – nämligen Island, som knappt en tredjedel (32 %) har en positiv bild av.

Ladda ned whitepaper

Om undersökningen

Data bygger på YouGov Global Travel Profiles, som varje dag följer upp konsumentattityder på 25 rese- och turistmarknader respektive YouGov DestinationIndex, som dagligen mäter konsumenternas uppfattning om världens mest populära resmål.