Hur har ett år med pandemin påverkat våra matvanor?
May 16th, 2021, Tove Keldsen

Hur har ett år med pandemin påverkat våra matvanor?

Samtidigt som de nordiska konsumenterna dragit ned på socker och alkohol under pandemin, har det också ätits mera snacks, vilket för flera inneburit några extrakilon på vågen.

YouGov har nyligen publicerat den årliga Food & Health-rapporten, som beskriver de nordiska konsumenternas inställning till mat, livsstil och hälsa samt utvecklingen under 15 års tid. Under det senaste årets coronakris har hälsan stått i fokus världen över, och rapporten visar att pandemin har påverkat konsumenternas hälsa på flera sätt.

null

I alla nordiska länderna anger de flesta att de äter mer hälsosamt, exempelvis genom att konsumera mer grönsaker (31%) samt mindre alkohol (26%) och socker (24%),

Många har också dragit ned på köttet – primärt nötkött (17%), fläskkött (17%) och processat kött (16%).

Vi tenderar dock att äta allt mera snacks.

null

I alla fyra länder har intaget av snacks ökat – allra mest i Danmark och Norge där en fjärdedel (24% respektive 23%) anger att de ätit mer snacks under det senaste året med nedstängningar och isolering. Det är speciellt kvinnor, yngre delen av befolkningen och hushåll med barn som ätit mer snacks.

Corona-kilona

Mellan en tredjedel och en fjärdedel (från 32% i Danmark till 24% i Finland) av befolkningen i de nordiska länderna anger att de ökat i vikt under det senaste året – mest troligtvis så kallade ”corona-kilon” till följd av en mera stillasittande vardag och nedstängningar i samhället. Det är betydligt flera jämfört med de senaste fyra åren, då omkring en femtedel (20-22%) angett att de ökat i vikt varje år.

Konsumtionen av lokalproducerade matvaror fortsätter att öka

null

Lokalproducerade varor har varit en global trend de senaste åren – en trend som har accelererat till följd av stängda gränser, nedstängda utländska fabriker samt en vilja att stötta det lokala i en utsatt tid.

I alla fyra länder har konsumtionen av lokalproducerade matvaror ökat mellan en femtedel och en fjärdedel under det senaste året (från 17% i Danmark till 24% i Finland).

Klimataspekten ser också ut att vara en drivkraft till ökat intresse för lokalproducerat i Norden. Vi ser en större andel som anser att köpa mera lokalproducerat har en större effekt än att köpa mera ekologiska eller hållbara produkter, när det gäller att minska de skadliga effekterna på klimatet och miljön. Störst effekt anses dock minskat matsvinn och att äta mindre kött ha.

Läs mer

Om Food & Health 2021

- Nordiska konsumenters uppfattning om mat, klimat och hälsa

YouGov har i 15 år undersökt nordiska konsumenters inställning till mat, klimat och hälsa.

Food & Health 2021 baseras på 4000 intervjuer med representativt utvalda personer i åldern 18 år och äldre från YouGov-panelen i Sverige, Danmark, Norge och Finland. 1000 intervjuer genomförs i varje land.

Undersökningen är genomförd mellan den 10 och 17 mars 2021.