Hvordan har et år med corona påvirket vores madvaner?
May 16th, 2021, Tove Keldsen

Hvordan har et år med corona påvirket vores madvaner?

Mens de nordiske forbrugere har skåret ned på sukker og alkohol under coronakrisen, er der også røget flere snacks ned, og for manges vedkommende er der blevet tilføjet et par kilo til vægten.

YouGov har publiceret den årlige Food & Health-rapport, som i 15 år har målt nordiske forbrugeres holdning til mad, klima og sundhed. Gennem det sidste år med coronakrise har sundhed været et globalt hovedfokus, og rapporten viser, at pandemien har påvirket de nordiske forbrugeres sundhed på flere områder.

null

På tværs af de nordiske lande angiver størstedelen, at de spiser sundere, fx i form af flere grøntsager (31%) og mindre alkohol (26%) og sukker (24%),

Mange også har skåret ned på kødet – primært oksekød (17%), svinekød (17%) og forarbejdet kød (16%).

Vi har snacket mere under lockdown

null

Under coronapandemien har flere i Norden haft tendens til at skippe måltider og ty til snacks oftere.

I alle fire lande er indtaget af snacks steget – dog mest i Danmark og Norge, hvor en fjerdedel (hhv. 24% og 23%) angiver, at de har spist flere snacks under lockdown. Det er særligt kvinder, den yngre del af befolkningen og husstande med børn, der har forøget deres snackindtag.

Corona-kiloene

Mellem en tredjedel og en fjerdedel (fra 32% i Danmark til 24% i Finland) af befolkningen i de nordiske lande angiver, at de har taget på i løbet af det sidste år – højst sandsynligt såkaldte corona-kilo som konsekvens af den mere stillesiddende hverdag under lockdown. Dette tal er signifikant sammenlignet med de sidste fire år, hvor lige omkring en femtedel (20-22%) angav, at de havde taget på.

Lokalproducerede fødevarer hitter endnu mere end før

null

Lokalproducerede varer har været en global trend igennem de sidste par år – en trend, der er accelereret under pandemien som følge af grænselukninger, nedlukkede udenlandske fabrikker samt en generel vilje til at støtte lokale virksomheder i en presset tid.

I alle fire lande er forbruget af lokalt producerede fødevarer steget mellem en femtedel og en fjerdedel i løbet af det sidste år (fra 17% i Danmark til 24% i Finland).

Klimaaspektet ser også ud til at være en drivkraft i Norden, hvor en større andel anser det at købe mere lokalt produceret som mere effektivt end at købe mere økologiske eller bæredygtige produkter, når det gælder reduktionen af skadelige effekter på klimaet og miljøet.

Læs mere

Om Food & Health 2021

- En undersøgelse af nordiske forbrugeres syn på fødevarer, klima og sundhed

YouGov har i 15 år fulgt nordiske forbrugeres holdning til mad, klima og sundhed. Målet med Food & Health er at opnå en bedre forståelse for forbrugernes viden og holdninger og at spore ændringer over tid.

Food & Health 2021 er baseret på interview med repræsentativt udvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov Panelet i Sverige, Danmark, Norge, Finland. Der er i alt foretaget 4000 interviews med 1000 interviews pr. land.

Data er indsamlet fra 10. - 17. marts 2021.