Eurooppalaiset kuluttajat ovat muuttaneet ostotottumuksiaan pandemian puhkeamisen jälkeen 
May 4th, 2021, Tove Keldsen

Eurooppalaiset kuluttajat ovat muuttaneet ostotottumuksiaan pandemian puhkeamisen jälkeen 

Haastattelimme yli 10 000 ihmistä 9 eri Euroopan maasta heidän mielipiteistään ruokaan, päivittäistavaraostoksiin ja kestävään kehitykseen liittyen.

Kysyimme eurooppalaisilta myös, miten lisääntynyt hygienian huomiointi COVID-19:n aikana on vaikuttanut heidän ostostottumuksiinsa.

Lue lisää ja lataa whitepaper-tutkimus klikkaamalla tästä

Mikä on eurooppalaisille etusijalla päivittäistavaroita ostettaessa?

Kun tarkastellaan lähemmin eurooppalaisten kriteerejä päivittäistavaraostoksien kohdalla, voidaan tärkeimpien kriteerien todeta olevan tuotteen laatu (88 %) ja hyvät hinnat (82 %).

Kestävä kehitys on vähemmän tärkeää (53 %), mutta eri maiden välillä on eroja. Italialaiset (72 %), turkkilaiset (72 %) ja espanjalaiset (70 %) pitävät tuotteiden kestävyyttä tärkeämpänä, kun taas norjalaisille (29 %), tanskalaisille (39 %) ja suomalaisille (41 %) se on vähemmän tärkeää.

57 %:lle eurooppalaisista sosiaalinen ja ympäristöllinen vastuullisuus on tärkeä kriteeri. 63 % mainitsee paikallisesti tuotetut tuotteet – tämä korostuu erityisesti italialaisten (80 %) ja espanjalaisten (79 %) kohdalla.

Miten eurooppalaisten asenteet kestävää kehitystä kohtaan heijastuvat heidän jokapäiväiseen elämäänsä?

Euroopan viitekehyksessä Turkin (77 %), Italian (77 %) ja Ranskan (67 %) asukkaat vastaavat herkimmin kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden vaikuttavan ruoka- ja ostoskäyttäytymiseensä. Pohjoismaissa näin vastaa huomattavasti harvempi – 63 % norjalaisista ja 50 % tanskalaisista ilmoittaa, että kestävän kehityksen huomioinnilla ei ole vaikutusta heidän ruoka- ja ostoskäyttäytymiseensä.

Koronapandemian vaikutukset päivittäistavaroiden ostamiseen

Pandemian aikana monet kuluttajat ovat muuttaneet ostoskäyttäytymistään. Neljännes eurooppalaisista ilmoittaa ostavansa suurempia määriä ruokaa (26 %) ja ostavansa muita kuin ruokatuotteita (esim. vaatteita, kosmetiikkaa ja hoitotuotteita) useammin verkosta (25 %) koronaepidemian puhkeamisen jälkeen.

Tutkimuksen 9 maassa 32 % vastaajista, jotka yleensä viettävät pitkiä aikoja päivittäistavaraostoksillaan fyysisissä myymälöissä ilmoitti myös viettävänsä niissä nyt vähemmän aikaa.

Yllättävää kyllä vastaajien joukossa on enemmän kuluttajia, jotka ilmoittavat tilaavansa pandemian puhkeamisen jälkeen vähemmän valmiita aterioita kuin heitä, jotka ilmoittavat tilaavansa aterioita useammin: 23 % vastaan 12 %.

null

Maiden välisiä eroja

Kun yksittäisiä tutkimuksen maita tarkastellaan lähemmin, voidaan niiden välillä havaita suuria eroja.

Turkkilaiset ovat kautta linjan listan kärjessä, kun tarkastellaan seuraavien asioiden tekemistä useammin: päivittäistavaroiden ostaminen verkosta (39 %), valmisaterioiden tilaaminen (22 %), suurempien erien ostaminen (38 %), suurempien ruokamäärien ostaminen (koska ravintolassa syödään harvemmin) (47 %) ja muiden kuin ruokatuotteiden ostaminen verkosta (49 %).

Eurooppalaiseen keskiarvoon verrattuna ranskalaiset (24 %) ja espanjalaiset (20 %) vastaavat todennäköisemmin ostavansa koronan vuoksi päivittäistavaroita harvemmin verkosta. Sama pätee valmisaterioihin, joita 32 % ja 31 % (samassa järjestyksessä) ilmoittaa ostavansa vähemmän, sekä muiden kuin ruokatuotteiden ostamiseen verkosta (25 % ja 27 %)

null

Lue lisää ja lataa whitepaper-tutkimus klikkaamalla tästä

Tietoa tutkimuksesta

Tutkimus perustuu 10 467 edustavasti valitun yli 18-vuotiaan YouGov-paneelin jäsenen haastatteluihin aikavälillä 26.1 - 12.2.2021 Heistä 1 194 asui Suomessa, 1 025 Tanskassa, 1 092 Ranskassa, 1 028 Italiassa, 1 019 Norjassa, 1 014 Ruotsissa, 1 055 Espanjassa, 2 052 Saksassa ja 1 004 Turkissa.