Internationell undersökning: Konsumtion i kristid
April 14th, 2021, Tove Keldsen

Internationell undersökning: Konsumtion i kristid

I YouGovs senaste whitepaper ”International FMCG report 2021: consumer goods in a crisis” undersöker man hur coronakrisen har påverkat konsumtionen av dagligvaror runt om i världen.

YouGovs International FMCG report 2021: Consumer goods in a crisis är en djupgående analys av konsumenternas inställning till inköp av dagligvaror på 17 globala marknader. Vårt whitepaper bygger på mer än 18 000 intervjuer och undersöker utifrån ett stort antal parametrar hur Covid-19-krisen har påverkat dagligvarusektorn runt om i världen.

Rapporten visar att pandemin har lett till förändrade köpvanor globalt – omfattningen varierar dock mycket mellan olika regioner.

Ett genomsnitt på 59 % av konsumenterna uppger att deras köpvanor har förändrats som en följd av pandemin. Globalt är Mexiko det land där flest har förändrat sina vanor (83 %), följt av Indien (81 %) och Förenade Arabemiraten (75 %).

Tittar man närmare på Europa är nivåerna generellt lägre, men det är ändå fler konsumenter som svarar att de har förändrat sina köpvanor, än som inte har det.

Högst upp finns britter och svenskar, där 60 % uppger att de har förändrat sina vanor, medan Danmark ligger i botten med 44 %. Det finns också markanta skillnader mellan dessa två ytterpoler.

Tyskland och Frankrike – två stora grannekonomier inom EU – har exempelvis upplevt nästan samma ökning av antalet konsumenter som har förändrat sina köpvanor (47 % respektive 46 %), medan andelen är betydligt större i Spanien (57 %) och Italien (54 %).

Vi lägger mer pengar på frukt och grönt – och mindre på kosmetika och hygienartiklar

Vår data visar att konsumenterna har reagerat på olika sätt vad gäller olika kategorier av varor under coronakrisen. Exempelvis har konsumtionen av frukt och grönsaker ökat, medan konsumtionen av kosmetika och hygienartiklar har minskat.

null

På samtliga 17 marknader svarar knappt fyra av tio (38 %) att de äter mer färsk frukt och grönsaker, medan endast 6 % äter mindre. Samtidigt är konsumtionen av skräpmat relativt stabil: 27 % uppger att de köper mer, medan 28 % köper mindre. Konsumtionen av mejeriprodukter har ökat för 24 % av konsumenterna (fallit för 6 %), samtidigt som även konsumtionen av bakverk har ökat (22 % jämfört med en minskning på 13 %).

Tittar man på alkoholkonsumtionen uppger en fjärdedel (26 %) att de har druckit mer alkohol, medan en femtedel (20 %) uppger att de har druckit mindre.

Kosmetika och hygienartiklar är – kanske inte överraskande – den kategori som har varit hårdast pressad under pandemin. En tredjedel (32 %) svarar att de har lagt mindre pengar på kosmetika och hygienartiklar under 2020.

Dessutom har konsumtionen av torrvaror och konserver – som pasta, ris och grönsaker på burk – ökat för 30 % av konsumenterna globalt. Det har också skett en ökning av konsumtionen av djupfrysta varor – mest i Hongkong, där drygt hälften (55 %) har köpt fler djupfrysta varor och minst i Danmark, där det bara rör sig om 9 %. I ett europeiskt perspektiv har konsumtionen av djupfrysta varor ökat mest i Spanien (31 %) och Italien (30 %).

Rapporten kan laddas ner här

Om undersökningen

Datan kommer från YouGovs whitepaper: ”International FMCG report 2021: consumer goods in a crisis”, där man undersöker hur konsumenternas inställning och beteende har förändrats mot bakgrund av coronakrisen.

Undersökningen bygger på data från YouGov Profiles och YouGov Custom Research och genomfördes i december 2020. Totalt genomförde vi 18 997 intervjuer på 17 marknader med utvalda personer i åldern 18+ år från YouGov-panelen.

Alla undersökningar genomfördes via nätet och i en del av länderna är tillgången till internet så begränsad att man kan säga att exemplen endast representerar den del av befolkningen som är uppkopplad. Länder och områden där så är fallet är Kina (inklusive Hongkong) och Indonesien. För Indien och Mexiko är data begränsade till att representera den urbana delen av befolkningen.