Covid-19 och konsumenternas beteende: Hur har pandemin påverkat privatekonomin och konsumtionen?
February 23rd, 2021, Tove Keldsen

Covid-19 och konsumenternas beteende: Hur har pandemin påverkat privatekonomin och konsumtionen?

I Danmark, Tyskland och Sverige har konsumtionen inte påverkats i lika stor utsträckning som i övriga länder.

YouGovs senaste whitepaper ”On the money: Global banking & finance report 2021” innehåller en djupgående analys av konsumenternas inställning till finansiella tjänster på 17 globala marknader. Rapporten bygger på mer än 18 000 intervjuer och tittar närmare på betalningar, investeringar och etik inom finanssektorn, samt undersöker hur covid-19-pandemin har påverkat konsumtionen och ekonomin runt om i världen.

Många planerar att minska sin konsumtion – och en del har redan gjort det

null

Globalt har många konsumenter aktivt begränsat sina utgifter under pandemin: i Indonesien är andelen störst, med 72 % av den vuxna befolkningen. I länder som Italien (56 %) och Mexiko (55 %) gäller det drygt halva befolkningen.

Danmark (20 %), Tyskland (28 %) och Sverige (35 %) är de länder där konsumtionen inte påverkats i lika stor utsträckning. Men också här har minst en femtedel av konsumenterna (20 %) minskat sina icke-nödvändiga utgifter.

Sparande ligger högt på prioriteringslistan

null

Oavsett om konsumenterna har skurit ned på de onödiga utgifterna frivilligt eller inte, planerar majoriteten att minska sina utgifter. Mexiko (90 %), Indonesien (87 %) och Spanien (86 %) är de länder där flest uppger att de kommer att minska sina icke-nödvändiga utgifter. De enda länder där under hälften har planer på att minska utgifterna är Tyskland (45 %) och Danmark (45 %).

För de flesta konsumenter är det dessutom viktigt att spara till oförutsedda ekonomiska utgifter i framtiden – framför allt i Indonesien (54 %), Singapore (51 %) och Spanien (48 %) prioriteras detta högt. Danmark skiljer sig dock från övriga länder på den här punkten, då endast 20 % prioriterar detta. I Sverige är det en prioritering för 37 %.

Läs mer i YouGovs whitepaper, som också tittar närmare på konsumenternas inställning till kontanter och betalningslösningar, investeringar samt deras förväntningar på etik inom finanssektorn.

Rapporten kan laddas ner här

Om undersökningen

Data kommer från YouGovs whitepaper: ”On the money: Global banking & finance report 2021”, som undersöker konsumenternas inställning till finansiella tjänster på 17 globala marknader. Rapporten går dessutom på djupet i ämnen som kontanter jfr. kontaktlösa betalningsmetoder, synen på etik och hållbarhet inom bank- och finanssektorn och fokuserar på hur covid-19-pandemin har påverkat konsumtionen och ekonomin runt om i världen.

Undersökningen bygger på data från våra syndikerade produkter YouGov Profiles och YouGov Custom Research och genomfördes i januari 2021. Totalt genomförde vi 18 500 intervjuer på 17 marknader med utvalda personer i åldern 18+ från YouGov-panelen.

Alla undersökningar genomfördes via nätet och i en del av länderna är tillgången till internet så begränsad att man kan säga att exemplen endast representerar den del av befolkningen som är uppkopplad. De länder och regioner detta gäller är Kina (inklusive Hongkong) och Indonesien. I Indien och Mexico är data begränsade till att representera den urbana delen av befolkningen.