COVID-19 og forbrukeratferd: Hvordan har pandemien påvirket privatøkonomi og forbruk?
February 23rd, 2021, Tove Keldsen

COVID-19 og forbrukeratferd: Hvordan har pandemien påvirket privatøkonomi og forbruk?

Danmark og Tyskland er de landene hvor færrest har redusert forbruket sitt under koronapandemien.

YouGovs siste kunnskapsdokument «On the money: Global banking & finance report 2021« inneholder en dyptpløyende analyse av forbrukernes holdning til finansielle tjenester i 17 globale markeder. Rapporten er basert på mer enn 18 000 intervjuer og ser nærmere på betalinger, investeringer og etikk i finanssektoren og undersøker hvordan COVID-19-pandemien har påvirket forbruk og økonomi over hele verden.

Mange ønsker å redusere forbruket sitt – og en del har allerede gjort det

null

Globalt sett har mange forbrukere begrenset utgiftene sine aktivt under pandemien; flest i Indonesia, med 72 % av den voksne befolkningen, og over halvparten av befolkningen i land som Italia (56 %) og Mexico (55 %).

Danmark (20 %), Tyskland (28 %) og Sverige (35 %) er de landene der færrest har redusert forbruket sitt. Men selv her har minst en femtedel av forbrukerne (20 %) kuttet ned på sine ikke-essensielle utgifter.

Sparing står høyt på prioriteringslisten

null

Uansett om forbrukerne frivillig har redusert overflødige utgifter eller ikke, planlegger størstedelen å holde forbruket nede i fremtiden. Mexico (90 %), Indonesia (87 %) og Spania (86 %) er de landene der flest angir at de vil redusere de ikke-essensielle utgiftene sine. De eneste landene der under halvparten har planer om å kutte ned, er Tyskland (45 %) og Danmark (45 %).

For de fleste forbrukere er det dessuten viktig å spare til uforutsette økonomiske utgifter i fremtiden – særlig i Indonesia (54 %), Singapore (51 %) og Spania (48%) prioriteres dette høyt.

Les mer i YouGovs Kunnskapsdokument, som også ser nærmere på forbrukernes holdning til kontanter, betalingsløsninger og investeringer, samt forventningene de har til etikk i finanssektoren.

Rapporten kan laddas ner här

Om undersøkelsen

Dataene stammer fra YouGovs hvitbok: «On the money: Global banking & finance report 2021», som undersøker forbrukernes holdning til finansielle tjenester i 17 globale markeder. Rapporten går dessuten i dybden med emner som kontanter vs. kontaktløse betalingsmetoder, synet på etikk og bærekraft i bank- og finanssektoren, og den ser også på hvordan COVID-19-pandemien har påvirket forbruk og økonomi verden over.

Undersøkelsen er basert på data fra våre syndikerte produkter YouGov Profiles og YouGov Custom Research og ble foretatt i januar 2021. Alt i alt gjennomførte vi 18 500 intervjuer i 17 markeder med utvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov-panelet.

Alle undersøkelsene ble foretatt på nett, og i mange av landene har internett så begrenset utbredelse at man kan si at eksemplene bare representerer den delen av befolkningen som er på nett. Land og områder der dette gjelder, er Kina (inkludert Hong Kong) og Indonesia. For India og Mexico er dataene begrenset til å representere den urbane delen av befolkningen.