Internationell undersökning: inställning till coronarestriktioner
February 3rd, 2021, Tove Keldsen

Internationell undersökning: inställning till coronarestriktioner

En YouGov-undersökning med nästan 19 000 deltagare i 17 länder och regioner visar var i världen människor har gjort mest för att följa regeringens restriktioner

Hur ser inställningen till coronarestriktioner ut globalt?

null

Undersökningen, som genomfördes i 17 länder och regioner, visar att Danmark, Italien och Singapore är de länder där det är vanligast att följa gällande regler, men inte gå längre. Här beskriver drygt hälften av befolkningen (56 %) sin inställning till coronarestriktioner som ”Jag har följt regeringens regler när regeringen införde dem, men jag har inte agerat tidigare eller gått längre än regeringen säger att jag behöver”.

Hongkong är det land där befolkningen är mest benägen att vidta åtgärder i förväg eller gå längre än regeringens rekommendationer när det gäller regler för att skydda sig själv och andra mot covid-19. Här svarar sex av tio (61 %) att ”Jag har vidtagit skyddsåtgärder innan regeringen sagt att jag måste och/eller gått längre än regeringen sagt att jag behöver”.

Mexikaner är näst mest benägna att svara att de har vidtagit fler åtgärder än regeringen har påbjudit (54 %). Det kan bero på den mexikanska regeringens långsamma reaktion under det tidiga skedet när pandemin bröt ut, även om det också kan vara en indikation på att mexikanerna överskattar sin egen insats. En aktuell YouGov-undersökning visade att medan 84 % ​av mexikanerna uppgav att de hade följt reglerna var det bara 30 % som uppgav att samma sak gällde för människor i deras närområde – den överlägset största skillnaden bland de undersökta länderna.

I Sverige uppger 44 % att de har vidtagit fler skyddsåtgärder, medan 39 % enbart har följt regeringens rekommendationer.

Polacker och amerikaner är mest benägna att svara att de inte har tagit hänsyn till reglerna. En sjättedel av befolkningen i respektive land (17 %) angav alltså: ”Jag har bara följt de regler som jag vill eller tycker är meningsfulla, men annars har jag gjort vad jag velat”.

Om undersökningen

Undersökningen är en del av YouGovs globala tracking-undersökning om coronaviruset. Dessutom genomförde YouGov en undersökning baserad på intervjuer med 18929 representativt utvalda personer i åldern 18 år+ under perioden 31 december 2020 – 15 januari 2021 (1028 i Australien, 1096 i Danmark, 1019 i Förenade Arabemiraten, 1025 i Frankrike, 505 i Hong Kong, 1015 i Indien, 1043 i Indonesien, 1030 i Italien, 1014 i Kina, 1021 i Mexiko, 1020 i Polen, 1015 i Singapore, 1013 i Sverige, 1020 i Spanien, 2029 i Storbritannien, 1017 i Tyskland och 2019 i USA).