International undersøgelse: Holdning til coronarestriktioner
February 3rd, 2021, Tove Keldsen

International undersøgelse: Holdning til coronarestriktioner

En YouGov-undersøgelse af omkring 19.000 mennesker i 17 lande og regioner viser, hvor i verden folk har gjort mest for at følge regeringens restriktioner.

Hvad er holdningen globalt set til coronarestriktioner?

null

Undersøgelsen, der blev gennemført i 17 lande og regioner, viser, at minimumstilgangen til coronarestriktioner er mest udbredt i Danmark, Italien og Singapore. Her beskriver over halvdelen af befolkningen (56%) deres tilgang til coronarestriktioner som: ”Jeg har fulgt alle myndighedernes påbud, men jeg har ikke selv ændret adfærd forud for regeringens udmeldinger, og jeg har heller ikke påført mig selv flere restriktioner, end myndighederne lægger op til”.

Hong Kong er det land, hvor befolkningen er mest tilbøjelig til at gå forud for eller længere end regeringens anbefalinger, når det kommer til forholdsregler for at beskytte sig selv og andre mod COVID-19. Her svarer seks ud af ti (61%), at ”Jeg tog allerede mine forholdsregler inden regeringens udmelding, og/eller jeg har påført mig selv endnu flere restriktioner, end myndighederne anbefaler”.

Mexicanere er næstmest tilbøjelige til at svare, at de har taget flere forbehold, end regeringen har påbudt (54%). Dette kan hænge sammen med den mexicanske regerings langsomme reaktion i de tidlige stadier af pandemiens udbrud, men samtidig kan det også være en indikation på, at mexicanerne overvurderer deres egen indsats. En nylig YouGov-undersøgelse viste, at mens 84% ​​af mexicanerne angav, at de selv havde fulgt reglerne, angav kun 30% at folk i deres lokale kvarter havde fulgt reglerne – langt den største uoverensstemmelse blandt de undersøgte lande.

Omkring halvdelen af briter (48%) hævder at have taget flere forholdsregler, end regeringen påbyder, ligesom 43% af amerikanere.

Polakker og amerikanere er mest tilbøjelige til at svare, at de ikke har taget hensyn til reglerne. En sjettedel af befolkningen i hvert land (17%) angav således: ”Jeg har kun fulgt de af myndighedernes påbud, som jeg selv synes giver mening. Udover det har jeg bare opført mig, som jeg plejer”.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er en del af YouGovs globale tracking-undersøgelse om coronavirus. Derudover har YouGov gennemført en undersøgelse baseret på interview med 18.929 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGovs panel i perioden 31. december 2020 - 15. januar 2021. Heraf 1.028 i Australien, 1.096 i Danmark, 1.019 i De Forenede Arabiske Emirater, 1.025 i Frankrig, 505 i Hong Kong, 1.015 i Indien, 1.043 i Indonesien, 1.030 i Italien, 1.014 i Kina, 1.021 i Mexico, 1.020 i Polen, 1.015 i Singapore, 1.013 i Sverige, 1.020 i Spanien, 2.029 i Storbritannien, 1.017 i Tyskland og 2.019 i USA.