Internationell undersökning: Hur många kommer att ta covid-19-vaccinet?
January 15th, 2021, Matthew Smith

Internationell undersökning: Hur många kommer att ta covid-19-vaccinet?

Thailändare, danskar och britter är mest benägna att vaccinera sig. Svenskarna är mer motvilliga.

Covid-19-vaccinet håller på att rullas ut runt om i världen och i samband med det visar YouGovs covid-19-tracker att Thailand är det land där människor är mest villiga att vaccinera sig när vaccinet blir tillgängligt för dem (81 %).

Andra länder där det finns en stor vilja att ta vaccinet är Danmark och Storbritannien (båda 70 %), Mexiko (68 %), Indien (67 %) och Australien (64 %).

null

I Sverige skulle mer än hälften av befolkningen (55 %) vaccinera sig, medan 21 % svarar nej och en fjärdedel (24 %) är osäkra.

Längst ned i statistiken finns Frankrike och Polen, där 24 % respektive 28 % svarar att de kommer att vaccinera sig. Nästan hälften av fransmännen (46 %) svarar att de inte vill ta vaccinet, jämfört med 37 % i Polen (polacker var mer benägna att svara ”vet inte” på frågan).

Skepsis mot vaccin bland fransmännen är väldokumenterad och fanns redan innan coronavirusutbrottet.

Tackar människor nej till att ta covid-19-vaccinet för att de är vaccinationsmotståndare?

Frankrike anses ha ett problem med vaccinmotståndare när det gäller covid-19-vaccinet. Men är det bara vaccinmotståndare som inte vill vaccinera sig?

Även om betydande minoriteter i flera länder uppger att de inte vill ta vaccinet är det en mycket liten andel av dem som generellt är emot vaccin. Andelen av befolkningen som inte vill vaccinera sig för att de är ”emot vaccin i allmänhet” är störst i Frankrike, men med 9 % utgör de bara en mindre andel av de totalt 48 % av fransmännen som uppger att de inte vill ta coronavaccinet.

null

I Frankrike såväl som de övriga länderna uppger majoriteten av dem som inte vill ta vaccinet att det helt enkelt beror på att de vill vänta och se om vaccinet är säkert.

Borde det vara obligatoriskt för alla att vaccinera sig?

När vaccinproduktionen ökar är frågan hur man ser till att så många som möjligt får vaccinet. I anslutning till det har vi frågat befolkningen i de utvalda länderna om de anser att det borde vara obligatoriskt för alla att vaccinera sig.

Ett vaccinkrav är mest populärt i Indien (77 %), Indonesien (71 %) och Mexiko (65 %). Föga överraskande är det minst populärt i Frankrike och Polen, där endast 19 % respektive 21 % är för ett obligatoriskt vaccin.

null

Britterna är splittrade på den här punkten, där 40 % är för och 42 % är emot ett vaccinkrav. Svenskarna är mer benägna att vara emot (47 %), medan endast 32 % är för.

Om undersökningen

Undersökningen är en del av YouGovs globala tracking-undersökning om coronaviruset. Dessutom genomförde YouGov en undersökning baserad på intervjuer med representativt utvalda personer i åldern 18 år+ under perioden 7-20 december 2020 (1005 i Australien, 1016 i Kina, 506 i Hong Kong, 1016 i Indonesien, 1019 i Indien, 1013 i Förenade Arabemiraten, 1013 i Danmark, 1020 i Sverige, 1019 i Polen, 1019 i Frankrike, 1016 i Italien, 1011 i Spanien och 1112 i Tyskland).

Se undersökningen här