International undersøgelse: Hvor mange vil tage imod COVID-19-vaccinen?
January 15th, 2021, Matthew Smith

International undersøgelse: Hvor mange vil tage imod COVID-19-vaccinen?

Thaier, briter og danskere er mest tilbøjelige til at lade sig vaccinere

COVID-19-vaccinen er i fuld gang med at blive rullet ud verden over, og i den forbindelse viser YouGovs COVID-19-tracker, at Thailand og Storbritannien er de lande, hvor folk er mest villige til at lade sig vaccinere, når vaccinen bliver tilgængelig for dem (hhv. 83% og 80%).

Andre lande, hvor der er stor villighed til at tage imod vaccinen, er Danmark (70%), Mexico (68%), Indien (67%) og Spanien (66%).

null

I bunden af statistikken ligger Polen og Frankrig, hvor kun henholdsvis 28% og 39% svarer, at de vil lade sig vaccinere. Polakker var desuden mere tilbøjelige til at svare ”ved ikke” på spørgsmålet (35 %).

Vaccineskepsis blandt franskmænd er veldokumenteret og går tilbage til før coronavirusudbruddet.

Undersøgelsen viser også, at villigheden til at lade sig vaccinere er steget i mange lande de sidste par uger. I Storbritannien er den eksempelvis steget fra 61% i midten af november til 80% nu, og fra 53% i midten af december i Spanien til 65% nu.

I et land som USA har andelen af befolkningen, der vil tage imod vaccinen, dog ikke ændret sig meget – fra 42% til 45%.

Nægter folk at tage imod COVID-19-vaccinen, fordi de er vaccinemodstandere?

Frankrig er blevet udnævnt til at have et problem med vaccinemodstandere, når det kommer til COVID-19-vaccinen. Men er det kun vaccinemodstandere, der ikke vil lade sig vaccinere?

Selvom betydelige mindretal i flere lande angiver, at de ikke vil tage imod vaccinen, er det en meget lille andel af disse, der generelt er imod vacciner. Andelen af befolkningen, der nægter at lade sig vaccinere, fordi de er "imod vacciner generelt", er godt nok højest i Frankrig, men med 9% er det langt fra de samlede 48% af franskmændene, der angiver, at de ikke vil tage imod vaccinen.

(Notér venligst, at denne undersøgelse stammer fra en tidligere version af trackeren, så tallene for dem, der ikke vil tage imod vaccinen, matcher ikke de nyeste tal nævnt tidligere i artiklen).

null

I både Frankrig og de andre lande angiver størstedelen af dem, der ikke vil tage imod vaccinen, at det simpelthen skyldes, at de vil vente og se, om vaccinen er sikker.

Burde det være obligatorisk for alle at blive vaccineret?

Mens vaccineproduktionen stiger, er spørgsmålet, hvordan man sikrer, at så mange som muligt får vaccinen. I den forbindelse har vi spurgt befolkningen i de udvalgte lande, om de mener, det burde være obligatorisk for alle at blive vaccineret.

Et vaccinekrav er mest populært i Indien (77%), Indonesien (71%) og Mexico (65%). Ikke overraskende er det mindst populært i Frankrig og Polen, hvor kun henholdsvis 19% og 21% er for en obligatorisk vaccine.

null

Briterne er splittede på dette punkt, hvor henholdsvis 40% støtter og 42% er imod et vaccinekrav. Amerikanere er mere tilbøjelige til at være imod (46%), mens kun 29% er for.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er en del af YouGovs globale tracking-undersøgelse om coronavirus. Derudover har YouGov gennemført en undersøgelse baseret på interview med repræsentativt udvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGovs panel i perioden 19. november 2020 - 20. december 2021. Heraf 1005 i Australien, 1016 i Kina, 506 i Hong Kong, 1016 i Indonesien, 1019 i Indien, 1013 i De Forenede Arabiske Emirater, 1013 i Danmark, 1020 i Sverige, 1019 i Polen, 1019 i Frankrig, 1016 i Italien, 1011 i Spanien og 1112 i Tyskland.

Se undersøgelsen her