YouGov visar vilka resplaner människor i Norden har under det kommande året
December 9th, 2020, Tove Keldsen

YouGov visar vilka resplaner människor i Norden har under det kommande året

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin undersöker YouGov vilka resplanerna är det kommande året för personer som bor i de nordiska länderna.

Vår data, som samlats in av YouGov Global Travel Profiles i 25 länder, visar att finländarna är det folk i Europa som är mest benägna att planera en semester i det egna landet under de kommande 12 månaderna (56 %). Danskarna är mest benägna att planera en internationell resa (36 %), tätt följt av norrmännen (34 %). Bland de nordiska länderna är svenskarna dem som i högst utsträckning anger att de inte har några planer på att resa överhuvudtaget under de kommande 12 månaderna (23 %).

null

YouGovs data visar att det generellt finns två hinder som gör att människor i Norden avstår från att resa. Medan finländare och svenskar uppger att det främst är hälsorelaterade risker som gör att de avstår från att resa (63 % respektive 62 %) är reserestriktioner det största hindret för norrmän och danskar (63 % respektive 57 %).

null

Uppgifterna kommer från YouGov Global Travel Profiles, som varje dag följer konsumenternas attityder på 25 rese- och turistmarknader.

Med Global Travel Profiles kan resebranschen upptäcka nya trender vad gäller vanor och beteenden kring resande under de kommande 12 månaderna. Man kan både analysera ett enskilt land och jämföra olika länder. Det ger samtidigt en helhetsbild av resemarknaden, med bland annat en detaljerad insyn i vilka resmål, bokningsmetoder, boendeformer och transportsätt konsumenterna föredrar.

YouGov Global Travel Profiles är en utbyggnad av YouGovs befintliga datalösningar och kompletterar YouGov DestinationIndex.

Photo by Anna Shvets from Pexel