YouGov afslører rejseplanerne i de nordiske lande for det kommende år
December 9th, 2020, Tove Keldsen

YouGov afslører rejseplanerne i de nordiske lande for det kommende år

I lyset af den igangværende coronavirus-pandemi undersøger YouGov rejseplanerne i de nordiske lande for det kommende år.

Vores data, som er indsamlet af YouGov Global Travel Profiles på tværs af 25 lande, viser, at finnerne er det folk i Europa, som er mest tilbøjelige til at planlægge en ferie indenlands inden for de næste 12 måneder (56%). Danskere er mest tilbøjelige til at planlægge en international rejse (36%), tæt efterfulgt af nordmændene (34%). Blandt de nordiske lande svarer flest svenskere, at de ikke har nogen planer om at rejse overhovedet inden for de næste 12 måneder (23%).

null

YouGovs data viser, at der generelt er to barrierer, der afholder folk i Norden fra at rejse. Mens finner og svenskere angiver, at det hovedsageligt er sundhedsmæssige risici, der afholder dem fra at rejse (hhv. 63% og 62%), er rejserestriktioner den største barriere for nordmænd og danskere (hhv. 63% og 57%).

null

Data stammer fra YouGov Global Travel Profiles, som hver dag tracker forbrugerholdninger på tværs af 25 rejse- og turistmarkeder.

Global Travel Profiles giver rejsebranchen muligheder for at opdage nye trends for rejsevaner og -adfærd i de kommende 12 måneder. Det er både muligt at analysere et enkelt land og sammenligne på tværs af lande. Det giver samtidig et helhedsbillede af rejsemarkedet, herunder en detaljeret indsigt i forbrugernes foretrukne destinationer, booking-metoder, indkvartering og transportpræferencer.

YouGov Global Travel Profiles er en udvidelse af YouGovs eksisterende dataløsninger og supplerer YouGov DestinationIndex.

Photo by Anna Shvets from Pexel