Skandinaverna gejmar minst i världen
October 29th, 2020, Tove Keldsen

Skandinaverna gejmar minst i världen

YouGovs senaste whitepaper undersöker det globala gaming- och e-sportlandskapet på 24 marknader.

Med en ny generation spelkonsoler, nya speltitlar och den globala lanseringen av nya cloud streaming-tjänster spådde journalister och analytiker att 2020 skulle bli ett viktigt år för gaming- och e-sportbranschen. På grund av covid-19 visade det sig att de fick mer rätt än de kunnat tro.

YouGovs senaste whitepaper visar att nästan hälften (45 %) av alla gamers på stora marknader som Australien, Singapore, Storbritannien och USA har spelat mer under coronapandemin än det senaste året, medan endast en tiondel (11 %) har spelat mindre.

Det finns dock fortfarande stora regionala skillnader i hur mycket befolkningen gejmar i olika delar av världen.

Skandinaverna gejmar minst

null

Generellt finns det flest gamers i befolkningarna i Ostasien. Thailand toppar listan med 82 %, följt av Filippinerna (80 %) och Taiwan (77 %). Det bör dock påpekas att undersökningen genomfördes via nätet och då tillgången till internet är begränsat i många av dessa ostasiatiska länder representerar data från de här länderna endast den del av befolkningen som är online.

Skandinavien är den del av världen där man gejmar minst. Det skandinaviska genomsnittet ligger på 47 % och andelen gamers är minst i Danmark (44 %), följt av Norge (45 %) och Sverige (51 %). Detta kan jämföras med de övriga europeiska länderna där genomsnittssiffran för att gejma är 62%.

Gaming drivs i stor utsträckning av smartphones och surfplattor

null

Globalt sett spelas det framförallt på smartphones och surfplattor – mest i Thailand (78 %) och minst i Norge (36 %). En majoritet av gamers på alla marknader uppger dock att de sällan håller sig till en enda spelenhet, utan normalt använder flera olika.

Varannan svensk känner till e-sport

null

Huruvida man känner till e-sport varierar mycket globalt, men generellt är det vanligast i Ostasien. Globalt sett känner flest till e-sport i Kina (72 %), medan andelen är lägst i Irak (26 %).

När det gäller Europa finns det också stora skillnader när det gäller hur stor andel av konsumenterna som känner till e-sport. Medan hela 67 % av den danska befolkningen känner till fenomenet gäller samma sak för endast 28 % av italienarna. Varannan svensk (51 %) känner till e-sport.

Rapporten kan laddas ner här

Om undersökningen

Data kommer från YouGovs whitepaper: ”Gaming and esports: The next generation”, som undersöker det globala gaming- och e-sportlandskapet.

Undersökningen bygger på data från våra syndikerade produkter YouGov Plan & Track och YouGov Custom Research och genomfördes i september 2020. Totalt genomförde vi 27 454 intervjuer på 24 marknader med utvalda personer i åldern 18+ från YouGov-panelen.

Alla undersökningar genomfördes via nätet och i en del av länderna är tillgången till internet så begränsad att man kan säga att exemplen endast representerar den del av befolkningen som är uppkopplad. De länder och regioner detta gäller är Kina (inklusive Hongkong), Egypten, Indonesien, Irak, Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam och Filippinerna. I Indien och Saudiarabien är data begränsade till att representera den urbana delen av befolkningen.