Hur ser den allmänna opinionen om coronaviruset ut i Sverige?
October 22nd, 2020, Matthew Smith

Hur ser den allmänna opinionen om coronaviruset ut i Sverige?

Vi jämför Sverige med andra länder med hjälp av YouGovs COVID-19-tracker

Sveriges hantering av coronaviruset avviker från andra länders sätt att möta krisen. Sverige är känt för att vara ett av få länder som inte har infört någon form av nationell nedstängning.

När det här skrivs har Sverige det trettonde högsta dödstalet per capita bland alla länder i världen –betydligt högre än grannländerna i Norden, men inte lika högt som i Spanien, Italien, USA och Storbritannien.

Den som förväntar sig att dessa siffror innebär att svenskarna tycker att regeringen har misslyckats är dock helt fel ute.

Tvärtom: Anders Tegnell – den nuvarande statsepidemiologen i Sverige och en av arkitekterna bakom landets hantering av coronaviruset – är oerhört populär. 65 % har en positiv bild av Anders Tegnell och mindre än en fjärdedel (24 %) har något negativt att säga om honom.

null

På ungefär samma sätt uppfattas Johan Carlson – generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, som har ansvaret för den svenska hanteringen av pandemin – även om han inte är lika välkänd. Nästan dubbelt så många har en positiv bild av Johan Carlson jämfört med dem som har en negativ bild (45 % mot 22 %).

De flesta svenskar anser att regeringen har hanterat covid-19-krisen bra (54 %), vilket kan jämföras med att 39 % som är negativa.

Även om detta inte direkt ger Sverige en hög placering när det gäller förtroende för regeringen – plats 12 bland de 17 länder som undersökts sedan slutet av september – är det ändå betydligt högre än för länder som har haft en striktare strategi för nedstängning, som Spanien (33 %), Storbritannien (32 %) och Frankrike (29 %). Siffran är ändå mindre positiv än för grannar i regionen, som Danmark (77 %), Norge (75 %) och Finland (65 %).

null

Dessutom uppger 69 % av svenskarna att de har stort eller ganska stort förtroende för de nationella hälsovårdsmyndigheternas hantering av smittan, därmed har svenskarna ett större förtroende för Folkhälsomyndighetens agerande jämfört med regeringens.

null

Svenskarna hör till dem som är minst oroade över coronaviruset

Svenskarna hör till dem som är mest optimistiska till att situationen vad gäller coronaviruset håller på att förbättras i deras land. Tills helt nyligen ansåg de flesta svenskar att situationen höll på att bli bättre, fler än i något annat västland (så har varit fallet sedan slutet av augusti) och många länder i Asien.

Nu när fallen ökar igen i Sverige har denna siffra minskat till 30 % – en nivå i linje med grannländerna Danmark (34 %) och Norge (31 %), men fortfarande högre än i länderna i övriga Europa (9–17 %).

null

Under hela coronakrisen har svenskarna hört till dem som är minst rädda för att drabbas av coronaviruset. Andelen som uppger att de själva är ”mycket” eller ”ganska” rädda för att drabbas av coronaviruset nådde en toppnivå på 53 % i mitten av april. Detta gör att Sverige hamnade på plats 20 av 26 länder när det gäller personlig oro för viruset.

I mitten av oktober var endast 41 % lika rädda för att smittas, en siffra som knappt förändrats jämfört med den förra undersökningen, då den låg på 38 %. Detta trots att antalet personer som anser att krisen håller på att förvärras i Sverige har ökat dramatiskt. Det finns bara ett land i undersökningen där färre är rädda för att smittas av sjukdomen: Finland, på 35 %.

null

Det är färre svenskar som vidtar åtgärder för att skydda sig mot coronaviruset jämfört med andra undersökta länder. Bland de undersökta länderna är svenskarna:

  • Minst benägna att bära ansiktsmask – 9 %
  • Minst benägna att undvika turister – 29 %
  • Minst benägna att skärpa sin personliga hygien – 56 %
  • Tillsammans med Danmark minst benägna att undvika platser med folksamlingar – 58 %
  • Bland de minst benägna att undvika att vidröra föremål på offentliga platser – 46 %, som ett av sju länder i botten, där nivån ligger på 40–46 %

null