YouGov: Europeiska konsumenters intresse för elbilar fortsatt stabilt trots coronaosäkerhet
September 16th, 2020, Tove Keldsen

YouGov: Europeiska konsumenters intresse för elbilar fortsatt stabilt trots coronaosäkerhet

YouGov-siffror från nio europeiska bilmarknader visar att de som överväger att köpa elbil hittills har påverkats minimalt av coronakrisen.

 • Undersökningen visar att andelen som överväger att köpa elbil ökade med 1 procentenhet mellan januari och juni för alla nio europeiska marknader
 • Elbilens nettopoäng vad gäller rekommendationer är också opåverkade, med en ökning på 1 procentenhet i Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Norge, Spanien, Sverige, Storbritannien och Tyskland
 • 17 % av britterna ansluter sig nu till dem som överväger att köpa elbil (+3), liksom italienare 28 % (-1), danskar 20 % (-3), finländare 28 % (+7), fransmän 21 % (-1), svenskar 22 % (- 2), tyskar 29 % (+2) och spanjorer 37 % (-3)
 • Spanien går nu förbi Norge som de mest entusiastiska elbilsentusiasterna, Italien ligger på andra plats, Storbritannien på tredje plats och Norge på fjärde plats

YouGovs undersökning av Den europeiska marknaden för elbilar analyserar konsumenternas inställning till elbilar i Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Norge, Spanien, Sverige, Storbritannien och Tyskland. Undersökningen bygger på intervjuer med drygt 11 000 personer i både januari och juni för att titta närmare på vilken effekt COVID-19 har haft på den europeiska marknaden för elbilar.

null

Undersökningen visar att andelen som överväger att köpa elbil (om man överväger att köpa eller leasa en begagnad eller ny elbil under de kommande 12 månaderna) i Europa i stort sett låg stabilt mellan januari och juni 2020 med en genomsnittlig ökning på 1 procentenhet i samtliga nio länder. En liknande bild avtecknar sig när det gäller att rekommendera elbilar (om man skulle rekommendera eller avråda en vän, en familjemedlem eller en kollega att köpa elbil). Där har också nivån legat stabilt med en ökning på 1 procentenhet.

Finländarnas intresse har ökat markant, medan danskarnas har minskat

Finland upplevde den största ökningen mellan januari och juni – med 7 procentenheter (från 21 % till 28 %) – för andelen som överväger att köpa elbil. Storbritannien hamnar på andra plats med en ökning på 3 procentenheter, medan Tyskland ligger på tredje plats med en liten ökning på 2 procentenheter – från 27 %, som uppgav att de skulle överväga att köpa elbil i början av året, till 29 % i juni.

I både Italien och Frankrike upplevde man en marginell minskning på en 1 procentenhet (från 29 % till 28 % respektive från 22 % till 21 %), medan andelen som övervägde att köpa elbil i Sverige föll från 24 % i januari till 22 % i juni.

Tillsammans med Spanien är Danmark det land som haft den största nedgången för andelen som överväger att köpa elbil (-3 procentenheter) och endast 20 % av danskarna övervägde att köpa elbil i juni jämfört med 23 % i januari. Spanien är dock fortfarande det land där flest är benägna att köpa elbil under de kommande 12 månaderna – hela 37 % av spanjorerna uppgav i juni att de skulle överväga det, jämfört med 40 % i januari.

Ladda ner whitepaper

Om undersökningen

Undersökningen bygger på siffror från våra syndikerade produkter YouGov BrandIndex och YouGov Profiles. Vi har också djupintervjuat ett representativt urval personer i åldern 18+ år från YouGov-panelen:

 • Storbritannien: 2 118
 • Danmark: 1 002
 • Finland: 1 004
 • Frankrike: 1 036
 • Tyskland: 2 180
 • Italien: 1 036
 • Norge: 1 011
 • Spanien: 1 008
 • Sverige: 1 023

Fältarbetet genomfördes den 17–27 januari 2020 och en del av frågorna upprepades igen i juni 2020 för att redovisa eventuella förändringar med anledning av COVID-19-pandemin.