YouGov: Europeiske forbrukeres interesse for elbiler holder seg stabil på tross av korona-usikkerhet
September 16th, 2020, Tove Keldsen

YouGov: Europeiske forbrukeres interesse for elbiler holder seg stabil på tross av korona-usikkerhet

YouGov-data fra ni europeiske bilmarkeder viser at kjøpsoverveielsene for elbil inntil videre har vært minimalt påvirket av koronakrisen.

 • Undersøkelsen viser at skåren for kjøpsoverveielser for elbiler opplevde en økning på 1 prosentpoeng mellom januar og juni på tvers av ni europeiske markeder
 • Elbilens netto anbefalingsskåre er også upåvirket med en økning på 1 poeng i Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Norge, Spania, Sverige, Storbritannia og Tyskland
 • 17 % av britene slutter seg nå til overveielsene om å kjøpe elbil (+3); italienere 28 % (-1); dansker 20 % (-3); finner 28% (+7); franskmenn 21 % (-1); svensker 22 % (- 2); tyskere 29 % (+2); spanjoler 37 % (-3)
 • Spania overtar nå Norges plass som de mest entusiastiske elbil-anbefalere; Italia ligger på andreplass, Storbritannia på tredjeplass og Norge på fjerdeplass

YouGovs undersøkelse av Det europeiske markedet for elbiler analyserer forbrukernes holdning til elbiler i Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Norge, Spania, Sverige, Storbritannia og Tyskland. Undersøkelsen er basert på intervjuer med over 11 000 personer i både januar og juni for å se nærmere på hvilken effekt COVID-19 har hatt på det europeiske markedet for elbiler.

null

Undersøkelsen viser at kjøpsoverveielsene for elbiler (om man overveier å kjøpe eller lease en brukt eller ny elbil i løpet av de neste 12 månedene) i Europa stort sett holdt seg stabil mellom januar og juni 2020 med en gjennomsnittlig stigning på 1 prosentpoeng i alle de ni landene. Et lignende bilde tegner seg når det gjelder anbefaling av elbiler (om man ville anbefale eller fraråde en elbil til en venn, et familiemedlem eller en kollega), og dette har også ligget stabilt med en stigning på 1 prosentpoeng.

Finnenes interesse har økt markant, mens danskenes har falt

Finland opplevde den største økningen i kjøpsoverveielser mellom januar og juni med en økning på 7 prosentpoeng (fra 21 % til 28 %). Storbritannia inntar andreplassen med en økning på 3 prosentpoeng, mens Tyskland tar tredjeplassen med en liten økning på 2 prosentpoeng – fra 27 %, som sa de ville overveie å kjøpe en elbil på begynnelsen av året, til 29 % i juni.

I både Italia og Frankrike opplevde man et marginalt fall på 1 prosentpoeng (fra henholdsvis 29 % til 28 % og fra 22 % til 21 %), mens kjøpsoverveielsene i Sverige falt fra 24 % i januar til 22 % i juni.

Danmark er sammen med Spania det landet som har opplevd det største fallet i kjøpsvurdering ( ned 3 prosentpoeng), og bare 20 % av danskene overveide å kjøpe en elbil i juni sammenlignet med 23 % i januar. Spania er imidlertid fortsatt det landet der flest er tilbøyelige til å kjøpe en elbil i løpet av de neste 12 månedene – hele 37 % av spanjolene sa de ville vurdere det i juni sammenlignet med 40 % i januar.

Last ned whitepaper

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på data fra våre syndikerte produkter YouGov BrandIndex og YouGov Profiles. Vi har i tillegg dybdeintervjuet representativt utvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov-panelet:

 • Storbritannia: 2118
 • Danmark: 1002
 • Finland: 1.004
 • Frankrike: 1036
 • Tyskland: 2180
 • Italia: 1036
 • Norge: 1011
 • Spania: 1.008
 • Sverige: 1023

Feltarbeidet ble gjennomført fra 17. til 27. januar 2020, og noen av spørsmålene ble gjentatt i juni 2020 for å redegjøre for eventuelle endringer relatert til COVID-19-pandemien.