Miksi suomalaiset eivät halua maksaa uutisistaan?
September 9th, 2020, Tove Keldsen

Miksi suomalaiset eivät halua maksaa uutisistaan?

Suomalaisten uutisten kulutus on pysynyt korkeana, mutta uutisista maksamiseen he suhtautuvat epäileväisesti. YouGov on selvittänyt syitä epäluulolle.

YouGov Profilesin mukaan yli puolet suomalaisista (59 % ja 64 % tässä järjestyksessä) käyttää uutissovelluksia ja -verkkosivustoja säännöllisesti, mutta monet jättävät sanomalehtitilauksen tekemättä.

null

Joka kolmannella suomalaisella (35 %) on tällä hetkellä maksettu sanomalehtitilaus. Yli 60-vuotiaiden keskuudessa kolmella viidestä (58 %) on tilaus, mutta alle 40-vuotiaista aikuisista tilaus on vain 15 %:lla. Kolmanneksella (34 %) suomalaisista on aiemmin ollut sanomalehtitilaus. 30 %:lla väestöstä ei ole koskaan ollut tilausta, ja heistä 25 % ilmoittaa, ettei aio hankkia sellaista jatkossakaan.

Suurimmat syyt sille, ettei suomalaisilla ole sanomalehtitilausta ovat se, että he kokevat tilauksen liian kalliiksi ja se, että uutisia on saatavilla ilmaiseksikin.

Norjalaisiin ja ruotsalaisiin naapureihinsa verrattuna huomattavasti harvemmilla suomalaisilla on maksettu sanomalehtitilaus. Vain Tanskassa tilaajia on vähemmän. Siinä missä 45 % ja 42 % norjalaisista ja ruotsalaisista (tässä järjestyksessä) tilaa sanomalehteä, samoin tekee vain 23 % tanskalaisista.

null

Puolet (49 %) sanomalehtitilauksesta maksamattomista ilmoittaa perusteluksi hinnan. Toisin sanoen sanomalehtitilaukset ovat liian kalliita. Yhtä suuri osuus (46 %) perustelee, että saatavilla on ilmaisiakin vaihtoehtoja.

28 % sanomalehtitilauksista maksamattomista suosii uutislähetyksiä (TV:n tai radion kautta). Näin toimivat etenkin yli 60-vuotiaat, joilla ei ole sanomalehtitilausta (45 %).

26 % ei halua maksaa uutisista, kun taas 14 % vastaa, etteivät he lue riittävästi uutisia, jotta niistä maksaminen olisi perusteltua.

Yleisesti ottaen suomalaiset suhtautuvat uutisistaan maksamiseen epäileväisesti. Lähes puolet suomalaisista (46 %) kokee, ettei ole asianmukaista, että uutismediat asettavat artikkelinsa maksumuurin taakse ainoastaan tilaajien saataville.

null

Tietoa tutkimuksesta

Tutkimus perustuu edustavasti valittujen yli 18-vuotiaiden YouGov-paneelin jäsenten haastatteluihin 14. – 23.08.2020. Vastaajia Suomessa 906.