Varför vill svenskarna inte betala för nyheter?
September 9th, 2020, Tove Keldsen

Varför vill svenskarna inte betala för nyheter?

Svenskarnas nyhetskonsumtion är stor, men drygt hälften av den vuxna befolkningen är skeptisk till att betala för nyheter. YouGov har tittat närmare på orsakerna till denna skepsis.

Enligt YouGov Profiles har 66 % av svenskarna läst nyheter på sin mobil under det senaste dygnet, medan 48 % använder nyhetsappar regelbundet. Men många väljer bort en tidningsprenumeration.

null

42 % av svenskarna har idag en tidningsprenumeration. Bland dem som är äldre än 60 år har två tredjedelar (65 %) en prenumeration, medan endast en femtedel (21 %) av den vuxna befolkningen under 40 år har en prenumeration.

36 % av svenskarna har tidigare haft en tidningsprenumeration. En femtedel av befolkningen (22 %) har aldrig haft en prenumeration och av dem är det 18 % som inte heller funderar på att skaffa en i framtiden.

Jämfört med grannarna i Finland och Danmark finns det dock betydligt fler tidningsprenumeranter i Sverige, medan Norge är det nordiska land med flest tidningsprenumeranter. 35 % respektive 23 % av finländarna och danskarna har en tidningsprenumeration, och motsvarande är siffra 45 % för norrmännen.

De främsta orsakerna till att många svenskar väljer bort en tidningsprenumeration är att de anser att prenumerationer är för dyra och att det finns tillgängliga alternativ som är gratis.

null

42 % av dem som inte betalar för en tidningsprenumeration uppger priset som orsak. De anser att prenumerationer är för dyra. En ungefär lika stor andel (38 %) anger att det finns tillgängliga alternativ som är gratis.

22 % av dem som inte har en tidningsprenumeration vill inte betala för nyheter och 21 % svarar att de inte läser nyheter i tillräckligt stor utsträckning för att det ska vara motiverat. Det är framför allt ungdomar i 18–29-årsåldern som har denna inställning (32 % respektive 34 %).

Generellt är svenskarna skeptiska till att behöva betala för nyheter. Hälften av svenskarna (48 %) anser att det inte är rätt att nyhetsmedier lägger artiklar bakom en betalvägg så att nyheten endast är tillgänglig för prenumeranter.

null

Om undersökningen

Undersökningen bygger på intervjuer med 2 020 representativt utvalda personer i åldern 18+ år från YouGov-panelen i Sverige under perioden 14–23 augusti 2020.