Hvorfor vil ikke nordmenn betale for nyheter?
September 9th, 2020, Tove Keldsen

Hvorfor vil ikke nordmenn betale for nyheter?

Nordmenns nyhetsforbruk er stort, men halvparten av den voksne befolkningen er skeptiske til å betale for nyheter. YouGov har sett nærmere på årsakene til denne skepsisen.

Ifølge YouGov Profiles bruker over halvparten av nordmenn (hhv. 46 % og 68 %) nyhetsapper og nyhetsnettsider jevnlig, men mange velger bort avisabonnementet.

null

45 % av den norske befolkningen har minst ett avisabonnement. Blant dem over 60 har mer enn to tredjedeler (71 %) et abonnement, mens bare en fjerdedel (25 %) av den voksne befolkningen under 40 år har et abonnement.

Sammenlignet med naboene i Danmark, Sverige og Finland er Norge faktisk det landet der flest har minst ett betalt avisabonnement. En stor del av svenskene (42 %) holder en avis, mens dette gjelder for 35 % av finnene og 23 % av danskene.

23 % av nordmennene har tidligere hatt avisabonnement. En tredjedel av befolkningen (32 %) har aldri hatt noe abonnement og av dem overveier 7% heller ikke å få det i fremtiden.

Den viktigste årsaken til at mange nordmenn ikke holder en avis er at det finnes tilgjengelige nyheter gratis.

null

40 % av dem som ikke betaler for et avisabonnement angir at de ikke har noe abonnement fordi det finnes tilgjengelige muligheter som er gratis. Litt over en tredjedel (35 %) sier prisen er årsaken til dette.

22 % angir at de foretrekker nyhetssendinger (TV eller radio). Det er særlig befolkningen over 60 år (34 %) som mener dette.

Generelt er nordmennene delt i synet på det å skulle betale for nyheter. Mens 44 % ikke synes det er greit at nyhetsmedier plasserer artikler bak en betalingsmur slik at nyhetene bare er tilgjengelige for abonnenter, synes 40 % at det er helt greit.

null

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på 1005 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg i alderen 18+ fra YouGov-panelet. Gjennomført i perioden 14. - 23. august 2020.