Hvorfor vil danskerne ikke betale for nyheder?
September 9th, 2020, Tove Keldsen

Hvorfor vil danskerne ikke betale for nyheder?

Danskernes nyhedsforbrug er stort, men halvdelen af den voksne befolkning har aldrig haft et avisabonnement og overvejer heller ikke at få det. YouGov har set nærmere på årsagerne til danskernes skepsis overfor at betale for nyheder.

Ifølge YouGov Profiles besøger over halvdelen af os (60%) jævnligt nyhedssites og nyhedsapps, men mange fravælger avisabonnementet.

null

Hver fjerde dansker (23%) har på nuværende tidspunkt et avisabonnement. Blandt de 60+ årige har 2 ud af 5 (41%) et abonnement, mens kun 9% af den voksne befolkning under 40 år har et abonnement. 27% af danskerne har tidligere haft avisabonnement.

Halvdelen af befolkningen (50%) har aldrig haft et avisabonnement, og ud af dem overvejer 90% heller ikke at få det i fremtiden.

De primære årsager til dette er, at danskerne synes abonnementer er for dyre, samt at der er gratis tilgængelige nyheder.

Sammenlignet med vores naboer i Norge, Sverige og Finland er Danmark i øvrigt det land, hvor færrest har et betalt avisabonnement. Mens knap halvdelen (hhv. 45% og 42%) af nordmænd og svenskere holder avis, gælder dette 35% af finnerne.

null

43% af dem, som ikke betaler for et avisabonnement, angiver prisen som årsag. De mener, abonnementer er for dyre. Samme andel (41%) angiver, at der er tilgængelige muligheder, som er er gratis.

28% af dem, som ikke betaler for et avisabonnement, foretrækker nyhedsudsendelser (TV eller radio). Det er især kvinder, som ikke har et avisabonnement, der er af denne holdning (31% mod 24% af mænd) samt befolkningen over 60 år (39%). 25% vil ikke betale for nyheder. Det er især de unge på 18-29, som har denne holdning (35%).

Generelt synes et flertal af danskere (58%) dog, at det er helt i orden, at nyhedsmedier placerer artikler bag en betalingsmur, så nyheden kun er tilgængelig for abonnenter.

null

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på interview med 1019 repræsentativt udvalgte personer pr. uge i alderen 18+ år fra YouGov panelet i perioden 14. til 23. august 2020.