Vilka är de svenska tidningsprenumeranterna?
September 8th, 2020, Tove Keldsen

Vilka är de svenska tidningsprenumeranterna?

Hur gör medieföretagen för att locka till sig betalande prenumeranter i en digitaliserad mediebransch, där många nyhetstjänster är tillgängliga gratis? YouGov har tittat närmare på de svenskar som betalar för sina nyheter.

YouGov har undersökt de svenska tidningsprenumeranternas demografi, attityder och medievanor. Undersökningen visar att personer över 60 år dominerar och att de i större utsträckning än den övriga befolkningen föredrar nyheter i pappersform.

null

När man tittar på de svenska tidningsprenumeranterna finns det ett ålderssamband. Av dem som har en prenumeration är 50% över 60 år och endast 9% under 30 år. Dessutom är fyra av tio pensionärer (42%).

En femtedel (19 %) av prenumeranterna har en total hushållsinkomst på 800 000 SEK eller mer om året, medan motsvarande nivå gäller för 15 % av befolkningen i stort. Om man tittar på prenumeranternas civilstånd är hälften (51 %) gifta.

Flera av tidningsprenumeranterna håller fast vid papperstidningen

null

De svenska tidningsprenumeranterna är mer benägna att läsa sina nyheter i tryckt form än befolkningen i stort (30 % mot 16 %). En fjärdedel (25 %) av prenumeranterna uppger också att de skulle uppmärksamma reklam mer om de såg den i en tryckt dagstidning.

Men de svenska tidningsprenumeranterna tar inte bara del av nyheter i tryckt form. 68 % av prenumeranterna läser nyheter på mobilen och 57 % använder nyhetsappar.

När det gäller innehållet är tidningsprenumeranterna särskilt intresserade av att läsa om svenska nyheter (61 %) och lokala händelser (50 %).

null

När de svenska tidningsprenumeranterna slår på tv:n väljer de normalt SVT1, TV4 eller SVT 2. De mest populära tv-genrerna bland prenumeranterna är nyheter (69 %), dokumentärer (67 %) och aktuella händelser (53 %)

Om undersökningen

Undersökningen bygger på data från YouGov Profiles och har samlats in under en 12-månadersperiod fram till 23 augusti 2020.

Segmenteringsverktyget YouGov Profiles gör det möjligt att kartlägga och analysera delar av befolkningen.

Les mer

Photo by Suzy Hazelwood from Pexels