Keitä ovat suomalaiset sanomalehtien tilaajat?
August 26th, 2020, Tove Keldsen

Keitä ovat suomalaiset sanomalehtien tilaajat?

Kuinka mediantarjoajat houkuttelevat maksavia tilaajia digitalisoituvalla media-alalla, jolla monet uutispalvelut ovat saatavilla ilmaiseksi? YouGov on tarkastellut lähemmin uutisistaan maksavia suomalaisia.

YouGov on tarkastellut suomalaisten sanomalehtitilaajien taustoja, asenteita ja mediakäyttäytymistä. Tutkimus osoittaa, että ennen kaikkea miehet ja yli 60-vuotiaat suosivat muuta väestöä mieluummin uutisten lukemista paperimuodossa.

null

Suomalaisia sanomalehtitilaajia tarkastellessa on havaittavissa ikätrendi. Siinä missä 53 % on yli 60-vuotiaita, ainoastaan 13 % aikuisista tilaajista on alle 30-vuotiaita. Lisäksi miehet ovat edustettuna vahvemmin (53 %).

Neljännes (26 %) tilaajista asuu suuressa, vähintään 100 000 asukkaan kaupungissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

null

Tilaajista 42 % on eläkeläisiä ja lähes puolet (49 %) on naimisissa. Mitä tulee koulutukseen, vähän alle viidenneksellä (18 %) tilaajista on pitkä korkeakoulutus, luvun ollessa koko väestön osalta 11 %.

Sanomalehtien tilaajia kiinnostaa erityisesti lukea kansallisia uutisia (59 %), tietoja paikallisista tapahtumista (48 %) ja kansainvälisiä uutisia (46 %).

Monet sanomalehtitilaajista pitäytyvät paperilehdissä

null

Suomalaiset sanomalehtitilaajat lukevat uutisensa todennäköisemmin painetussa muodossa kuin väestö yleisesti (51 % vastaan 29 %). 46 % tilaajista ilmoitti myös, että kiinnittäisivät eniten huomiota mainokseen, jos näkisivät sen painetussa lehdessä.

Tarkasteltaessa tilaajien TV:n kulutusta, huomataan heidän olevan kiinnostuneimpia uutisista (73 %) ja ajankohtaisista aiheista (56 %). Kolme suosituinta TV-kanavaa tilaajien keskuudessa ovat YLE TV1 (72 %), MTV3 (66 %) ja YLE TV2 (59 %)

Tietoa tutkimuksesta

Tutkimus perustuu YouGov Profilesin avulla kerättyihin tietoihin, ja se on koostettu 16.8.2020 edeltävällä 12 kuukauden ajanjaksolla.

YouGov Profiles yhdistää datan ja antaa sinulle uusia mahdollisuuksia kartoittaa ja tutkia markkinasegmenttejä ja keskeisiä kohderyhmiä.

https://yougov.fi/find-solutions/profiles

Photo by Suzy Hazelwood from Pexels