Hur kommer marknaden att reagera på Amazon?
August 26th, 2020, Tove Keldsen

Hur kommer marknaden att reagera på Amazon?

Amazon är känt världen över för sitt enorma sortiment och sina snabba leveranser. När Amazon öppnar i Sverige kommer det sannolikt att få stor betydelse för detaljhandeln. Vi har undersökt svenskarnas kunskap om och förväntningar på Amazon.

Pris, gratis frakt och snabba leveranser är enligt en ny YouGov-undersökning nyckeln till framgång för detaljhandlare på nätet och Amazon har därmed goda förutsättningar när de snart öppnar sin verksamhet i Sverige. YouGov har tittat närmare på svenskarnas förväntningar på och kunskap om Amazon inför verksamhetsstarten.

null

Det är bara 10 % av svenskarna som inte känner till Amazon, och bland befolkningen under 60 år är det färre än 5 % som inte känner till Amazon. Det är dock få svenskar som har köpt produkter från Amazon i andra länder. 29 % har handlat på någon av Amazons europeiska webbplatser och av dem har de flesta (23 %) endast gjort det vid några få tillfällen. 61 % av svenskarna har aldrig handlat hos Amazon.

null

Majoriteten av svenskarna (61 %) uppger dock att det är ganska eller väldigt sannolikt att de kommer att handla hos Amazon när de öppnar i Sverige och 1 av 5 (22 %) uppger att det är något sannolikt. Män är mer benägna än kvinnor att uppge att de förväntar sig att de kommer att handla hos Amazon. 45 % av alla män mot 37 % av kvinnorna säger att det är väldigt eller ganska sannolikt att de kommer att handla hos Amazon.

Svenska män har också fått ett bättre intryck av Amazon än kvinnor. Medan 36 % av männen är ganska eller mycket positiva till Amazon gäller samma sak för betydligt färre kvinnor (29 %).

null

Vi har tittat närmare på gruppen svenskar som uppger att det är väldigt sannolikt att de kommer att handla hos Amazon när de kommer till Sverige. Föga överraskande gillar de e-handel. 55 % köper hellre varor på nätet än i butiker, medan motsvarande siffra för befolkningen som helhet är 35 %. 3 av 5 (58 %) har köpt elektronik på nätet under det senaste året jämfört med 43 % av befolkningen. Även demografiskt skiljer sig gruppen från de övriga. Det finns en övervikt bland män (56 %) och personer som är bosatta i huvudstadsområdet (26 %). Dessutom är det framför allt befolkningen under 40 år som med stor sannolikhet förväntar sig att bli kunder hos Amazon (48 % är mellan 18 och 39 år). De främsta motiverande faktorerna för att handla på nätet för målgruppen är ett större utbud samt bekvämlighet.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd under perioden 12–17 augusti 2020 har sammanlagt 2 041 intervjuer via YouGov Sveriges internetpanel genomförts med män och kvinnor i åldern 18 år och äldre. Urvalet är representativt för kön, ålder och region.

Photo by Andrea Piacquadio from Pexels