De flesta europeiska turister skulle hellre ställa in sin semester än att hamna i karantän
August 10th, 2020, Tove Keldsen

De flesta europeiska turister skulle hellre ställa in sin semester än att hamna i karantän

Europeiska turister vill framför allt undvika att behöva sitta i karantän i anslutning till en resa – och i synnerhet danskar och svenskar är försiktiga när de planerar sin semester.

Den europeiska resebranschen har drabbats hårt av olika restriktioner och förbud under COVID-19. Den senaste YouGov Eurotrack-undersökningen ger en inblick i hur restriktionerna har påverkat människors semesterplaner i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Danmark och Sverige.

Medan en majoritet av de europeiska turisterna skulle ställa in sina semesterplaner om de måste sitta i karantän när de kommer hem (65–84 %) är det ännu mindre lockande för européerna att behöva sitta i karantän när de anländer till sin semesterdestination. Nio av tio resenärer i Storbritannien, Tyskland, Danmark och Sverige (89–93 %) skulle antingen eventuellt eller helt säkert ställa in sina planer om de måste sitta i karantän när de kommer fram. Samma sak gäller för 76 % av fransmännen.

Resultaten baseras på den del av befolkningen i varje land som brukar resa utomlands – det vill säga de som resebranschen betraktar som sin kundbas.

De flesta européer skulle dessutom ställa in sina semesterplaner om regeringen avrådde från resor till ett visst land – även om det inte handlade om ett direkt förbud. Åtta av tio resenärer i Danmark, Sverige och Storbritannien skulle ställa in om regeringen avrådde från resan (80–85 %). Nästan tre fjärdedelar i Tyskland (74 %) och 70 % i Frankrike skulle ställa in resan.

Européerna är minst oroliga för att behöva bära munskydd på allmänna platser som butiker och hotell på destinationen, men detta skulle ändå avhålla drygt hälften av turisterna från Danmark (61 %), Sverige (65 %) och Tyskland (51 %) från att resa, medan samma gäller för fyra av tio britter (43 %) och en fjärdedel av fransmännen.

Generellt visar undersökningen att franska turister är minst benägna att ställa in sina semesterplaner, medan danskar och svenskar är mest benägna att ställa in.

Se hela undersökningen här

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Undersökningen är baserad på intervjuer med 1658 i Storbritannien, 2031 i Tyskland, 1001 i Frankrike, 1011 i Danmark och 1016 i Sverige representativt utvalda personer i åldern 18 år+ under perioden 13-23 juli 2020.