Hva betyr koronapandemien for nordmenns helse?
July 9th, 2020, Tove Keldsen

Hva betyr koronapandemien for nordmenns helse?

Koronapandemien har snudd opp ned på hverdagen vår, men selv om treningssentre og sportsklubber har vært stengt, har mange fått beveget seg mer i hverdagen, viser YouGovs undersøkelse.

YouGov har undersøkt koronapandemiens betydning for nordmenns helse. Vi har blant annet bedt nordmenn vurdere sin generelle helsetilstand nå sammenlignet med før koronapandemien (begynnelsen av mars). De aller fleste (61-67 %) mener at koronapandemien ikke har påvirket den fysiske eller psykiske helsetilstanden deres i verken positiv eller negativ retning.

null

En av ti nordmennene mener imidlertid at den fysiske helsetilstanden deres har blitt dårligere under koronapandemien, mens nesten like mange (9 %) mener den er blitt bedre. Blant de unge mellom 18 og 29 år mener hver fjerde (25 %) at den fysiske helsetilstanden deres har blitt bedre.

10 % mener at den psykiske helsetilstand deres har blitt dårligere under koronapandemien, og her er det en overvekt av unge mellom 18 og 29 år (29 %). Litt færre nordmenn (6 %) mener at den psykiske helsetilstanden deres har blitt bedre.

null

Under nedstengningen av Norge har treningssentre, sportsklubber og idrettsforeninger holdt stengt, og derfor er det heller ikke overraskende at hver fjerde har brukt mindre tid på fysisk trening og idrett, men mange har kompensert med løping og hjemmetrening. 46 % av oss har ikke har opplevd noen endring, mens 17 % har trent mer.

Selv om mange har jobbet hjemme, og derfor har kunnet hoppe over den daglige gå- eller sykkelturen til jobben, har 26 % av nordmennene likevel fått mer daglig mosjon under koronapandemien. Mens 15 % har fått mindre, har også 17 % opplevd mindre hverdagsstress under koronapandemien, mens 23 % har opplevd mer.

Når det gjelder spisevaner, har koronapandemien hatt en mindre heldig rolle på nordmenns helse. Hver fjerde (26 %) har nemlig spist mer godterier, chips og søtsaker, mens bare 12 % har spist mindre. 23 % av oss sier også at vekten har gått opp under koronapandemien, mens 20 % sier at den har gått ned.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på 1004 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg i alderen 18+ fra YouGov-panelet. Gjennomført i perioden 1. - 5. juli 2020.