Mitä koronapandemia merkitsee suomalaisten terveyden kannalta?
July 8th, 2020, Tove Keldsen

Mitä koronapandemia merkitsee suomalaisten terveyden kannalta?

Koronapandemia on kääntänyt arkielämämme päälaelleen, mutta vaikka kuntosalit ja urheilukeskukset ovatkin olleet jonkin aikaa suljettuina, YouGovin tutkimus osoittaa monen suomalaisen lisänneen arkipäiväistä liikuntaansa.

YouGov on tarkastellut koronapandemian vaikutuksia suomalaisten terveyteen. Kysyimme suomalaisilta mm. kuinka he arvioisivat yleistä terveydentilaansa juuri nyt verrattuna tilanteeseen ennen koronapandemiaa (maaliskuun alussa). Selkeä enemmistö (59 %) ei koe koronapandemian vaikuttaneen fyysiseen tai henkiseen terveyteensä sen enempää myönteisesti kuin kielteisestikään.

null

Joka viides suomalainen (22 %) kokee kuitenkin fyysisen kuntonsa heikentyneen koronapandemian aikana, kun taas 17 % kokee sen kohentuneen.

23 % suomalaisista kokee henkisen terveytensä heikentyneen koronapandemian aikana, ja naiset (26 %) sekä 30–39-vuotiaat (30 %) ovat näissä tilastoissa yliedustettuina. Jokseenkin harvemmat suomalaiset (16 %) kokevat henkisen terveytensä kohentuneen.

null

Suomen ollessa suljettuna kuntosalit, urheilukeskukset ja urheiluseurat olivat jonkin aikaa kiinni, eikä siksi olekaan yllättävää, että joka viides suomalainen (22 %) on viettänyt vähemmän aikaa fyysisen kuntoilun parissa ja urheillen. Monet ovat kuitenkin paikanneet vajetta kuntoilemalla kotonaan tai juoksemalla, koska 50 % suomalaisista ei ole kokenut mitään muutosta kuntoilussaan, ja 14 % on kuntoillut enemmän.

Neljännes suomalaisista (26 %) on myös harrastanut enemmän päivittäistä liikuntaa koronapandemian aikana, kun taas 14 % on liikkunut vähemmän.

Mitä puolestaan tulee päivittäiseen stressiin ja ruokailutottumuksiin, koronapandemian vaikutukset suomalaisten terveyteen ovat olleet vähemmän suopeita. Viidennes (22 %) on syönyt enemmän makeisia, perunalastuja ja herkkuja, kun taas 18 % on syönyt vähemmän. Joka neljäs suomalainen (26 %) ilmoittaa myös painonsa nousseen koronapandemian aikana, kun taas 18 % ilmoittaa painonsa pudonneen.

29 % on kokenut koronapandemian aikana enemmän päivittäistä stressiä, siinä missä 12 % on kokenut päivittäistä stressiä entistä vähemmän. Tämä pätee erityisesti naisiin, joista 34 % on kokenut enemmän päivittäistä stressiä 24 %:iin miehistä verrattuna.

Tietoa tutkimuksesta

Tutkimus perustuu edustavasti valittujen yli 18-vuotiaiden YouGov-paneelin jäsenten haastatteluihin 26. – 28.06.2020. Vastaajia Suomessa 1010.