Hvad betyder corona-pandemien for danskernes sundhed?
July 8th, 2020, Tove Keldsen

Hvad betyder corona-pandemien for danskernes sundhed?

Corona-pandemien har vendt op og ned på vores hverdag, men selvom fitnesscentre og sportsklubber har været lukket ned, så har mange fået rørt sig mere i hverdagen, viser YouGovs undersøgelse.

YouGov har undersøgt corona-pandemiens betydning for danskernes sundhed. Vi har blandt andet bedt danskerne vurdere deres overordnede sundhedstilstand nu sammenlignet med før corona-pandemien (begyndelsen af marts). Langt størstedelen (62-68%) mener ikke, at corona-pandemien har påvirket deres fysiske eller psykiske sundhedstilstand i hverken positiv eller negativ retning.

null

Hver femte dansker (19%) mener dog, at deres fysiske sundhedstilstand er blevet dårligere under corona-pandemien, mens næsten lige så mange (16%) mener, den er blevet bedre. Blandt de unge mellem 18-29 år mener hver fjerde, at deres fysiske sundhedstilstand er blevet bedre.

17% mener, at deres psykiske sundhedstilstand er blevet dårligere under corona-pandemien, og her er der en overvægt af kvinder (21%) og unge mellem 18-29 år (28%). Lidt færre danskere (12%) mener, at deres psykiske sundhedstilstand er blevet bedre.

null

Under nedlukningen af Danmark har fitnesscentre, sportsklubber og idrætsforeninger holdt lukket, og derfor er det heller ikke overraskende, at hver fjerde har brugt mindre tid på fysisk træning og sport, men mange har kompenseret med løb og hjemmetræning, da 42% af danskerne ikke har oplevet nogen ændring, mens 17% har trænet mere.

Selvom mange har arbejdet hjemme og derfor har kunnet springe den daglige gå- eller cykeltur til arbejdet over, har 29% af danskerne alligevel fået mere daglig motion under corona-pandemien, mens 12% har fået mindre. Hver femte har også oplevet mindre hverdagsstress under corona-pandemien, mens 14% har oplevet mere.

Når det kommer til spisevaner har corona-pandemien haft en mindre heldig rolle på danskernes sundhed. Hver fjerde (26%) har nemlig spist mere slik, chips og søde sager, mens kun hver tiende har spist mindre. Hver fjerde dansker siger også, at deres vægt er steget under corona-pandemien, mens 18% siger, den er faldet.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på interview med 1025 repræsentativt udvalgte personer pr. uge i alderen 18+ år fra YouGov panelet i perioden 26. juni til 29. juni 2020.