Svenskarnas konsumtion ökar igen …
June 23rd, 2020, Tove Keldsen

Svenskarnas konsumtion ökar igen …

… men den är fortfarande lägre än innan coronapandemin. Det visar YouGovs globala COVID-19-tracking, som undersöker förändringarna i konsumenternas önskemål, inköpsvanor och livsstil varje vecka.

YouGovs COVID-19-tracking belyser bland annat i vilken omfattning svenskarnas inköp i fysiska butiker och på nätet förändras vecka för vecka. Coronapandemin har fått svenskarna att hålla hårdare i sina pengar, men undersökningen visar också att de har släppt lite på greppet på sistone.

null

Diagrammet visar hur stor procentandel av svenskarna som har minskat sin generella personliga konsumtion i fysiska butiker och på nätet sedan den 11 mars.

Under mars och april ökade andelen konsumenter som har minskat sin personliga konsumtion stadigt – både i de fysiska butikerna och på nätet. Utvecklingen nådde sin topp i slutet av april då varannan svensk (51 %) uppgav att de hade spenderat mindre pengar på personlig konsumtion i fysiska butiker och var tredje svensk (32 %) hade spenderat mindre pengar på nätet.

Därefter har andelen som konsumerar mindre i de fysiska butikerna och på nätet minskat i långsam takt och i mitten av juni har andelen som minskat konsumtionen i de fysiska butikerna sjunkit till 34 % och andelen som spenderar mindre pengar på nätet har minskat till 16 %.

null

Den minskade konsumtionen drabbar klädbranschen särskilt hårt. Mer än var tredje (36 %) spenderar mindre pengar på kläder, medan endast 6 % spenderar mer. Det är framför allt kvinnor som nu spenderar mindre pengar på kläder (42 % av kvinnorna mot 31 % av männen).

Livsmedel är däremot ett område som inte har drabbats av någon nedgång. 18 % av svenskarna spenderar nu mer pengar på mat, medan 11 % spenderar mindre.

Om undersökningen

Undersökningen är en del av YouGovs tracking-undersökning om coronaviruset. Undersökningen bygger på 1000 intervjuer varje vecka med representativt utvalda personer i åldern 18+ år från YouGov-panelen under perioden 11 mars till 11 juni 2020.

YouGov har lanserat en coronavirus-studie över hela världen för att undersöka förändringar i konsumenternas önskemål, shoppingbeteende och livsstil varje vecka.

Photo by Joshua Rawson-Harris on Unsplash