Vi vil helst donere penge til forskning i sygdomme og danske udsatte børn
June 3rd, 2020, Tove Keldsen

Vi vil helst donere penge til forskning i sygdomme og danske udsatte børn

Coronapandemien har ikke mindsket danskernes lyst til at støtte hjælpeorganisationer og patientforeninger, og mange mener en række indsatsområder er blevet underprioriteret som følge af fokus på coronapandemien.

YouGovs årlige NGO-rapport har gennem en årrække belyst danskernes kendskab, holdning og støtte til hjælpeorganisationer og patientforeninger.

YouGov NGO-rapport viser, at 59% i 2020 er motiveret (i nogen til i høj grad) til at støtte hjælpeorganisationer med pengebeløb, mens 46% er motiveret til at støtte patientforeninger med pengebeløb. Det er stort set på niveau med 2019.

Coronapandemien har betydet store ændringer i danskernes forbrug, men ser altså ikke ud til at mindske danskernes støtte til hjælpeorganisationer og patientforeninger. Kun 4% forventer at støtte mindre i 2020 end tidligere, 7% forventer at støtte mere, og 81% forventer ingen ændring i deres støtte.

De indsatsområder flest danskere gerne vil støtte er, forskning i sygdomme, danske udsatte børn og indsatser for at beskytte natur, klima og natur.

null

Hver tredje dansker (33%) vil gerne donere 100 kr. til forskning i og bekæmpelse af sygdomme. Heraf vil 15% specifikt gerne donere til forskning i og bekæmpelse af coronavirus. De indsatsområder som danskerne derudover helst vil donere 100 kr. er ”danske udsatte børn” (27%) og ”indsatser for at beskytte natur, klima og miljø” (25%).

Mange danskere mener også at netop disse områder er blevet underprioriteret som følge af fokus på coronapandemien.

null

De indsatsområder som flest danskere mener er blevet underprioriteret i nogen eller i høj grad er ”danske udsatte børn” (42%), ”fysisk/psykisk handicappede/invalide” (41%),”natur/klima/miljø” (40%) og ”forskning og bekæmpelse af sygdomme som ikke er relateret til coronavirus” (39%).

Om undersøgelsen

YouGov laver hvert år en analyse af danskernes holdninger til danske hjælpeorganisationer og patientforeninger ud fra en række temaer:

  • NGO’er generelt (herunder kendskab, holdninger og adfærd)
  • Udvikling i forhold til 2019 og 2018
  • Frivilligt arbejde
  • Holdning til opsøgende kontakt (fx gadehververe)
  • Arv og testamente
  • Corona-pandemiens indflydelse på støtte til NGO’er

Undersøgelsen er baseret på 2080 interview med repræsentativt udvalgte personer fra YouGov Panelet i alderen 18+ år. Data er indsamlet i maj 2020.

Læs mere om undersøgelsen her: https://yougov.dk/find-solutions/reports/ngo

Photo by Micheile Henderson on Unsplash