Förstå dina kunder på en förändrad marknad
June 1st, 2020, Tove Keldsen

Förstå dina kunder på en förändrad marknad

Hur har situationen med coronaviruset påverkat svenskarnas köpbeteende och inställning till varumärken? Och hur har den påverkat annonseringen och framtida försäljningspotential?

Många branscher upplever stora svårigheter till följd av coronapandemin och de största annonsörerna har reagerat med olika strategier. Vissa har ökat investeringarna i marknadsföring, medan andra har gjort kraftiga nedskärningar. Men vilken strategi är rätt och vilka nya konsumtionsmönster har kommit för att stanna?

YouGov kan hjälpa till att identifiera och förstå kund- och konsumentsegment och följa upp effekten av reklam-, marknadsförings- och PR-strategier och kampanjer och löpande mäta hur varumärket uppfattas på en föränderlig marknad.

Ligg steget före de nya konsumtionsmönstren

YouGovs tracking-undersökningar om coronaviruset i Sverige och stora delar av världen belyser förändringar i konsumenternas önskemål, inköpsvanor och livsstil per vecka så att entreprenörer och marknadsstrateger kan fatta ännu bättre affärsbeslut.

null

Svenskarna är generellt mer återhållsamma och har minskat sin personliga konsumtion. Mest i de fysiska butikerna (-25 %), men också på nätet (-16 %). Det är framför allt kläder som svenskarna har köpt mindre av. 22 % har lagt mindre pengar på kläder i fysiska butiker och 15 % på nätet.

Företagen måste alltså generellt kämpa hårdare för att behålla och utöka sin kundbas, men samtidigt kan vi också se att svenskarnas mediekonsumtion har ökat.

null

Framför allt har linjär tv, som under många år har tappat tittare, fått ett lyft under coronakrisen. 27 % tittar mer på tv. Svenskarna streamar också mer (22 %) och läser mer på sociala medier – framför allt Facebook har fått ett lyft (18 %).

Krisen har alltså skapat nya möjligheter för annonsörer att fånga konsumenternas uppmärksamhet här och nu.

Läs mer om YouGovs coronavirus-tracker

Följ ditt varumärke – före, under och efter krisen

Även om många branscher är hårt drabbade finns det också varumärken som klarar sig bra just nu. Med hjälp av YouGov BrandIndex, som är en daglig uppföljning av svenskarnas uppfattning om cirka 300 varumärken, kan vi skapa en tydlig bild av vilka branscher eller varumärken som klarade sig bra före och under krisen. Efter krisen kan vi hjälpa till med att teckna en bild av hur branscher eller varumärken påverkades av krisen och vad som krävs för att säkra en ny stabilitet eller behålla en eventuellt ökad tillväxt.

Case: sportkläder

Även om svenskarna lägger mindre pengar på kläder har nästan hälften av svenskarna (48 %) köpt sportkläder under de senaste 3 månaderna och jämfört med före coronakrisen överväger en större andel av svenskarna nu att köpa kläder från Stadium och Intersport nästa gång de ska handla kläder.

null

Det är framför allt Stadium som fler konsumenter överväger att handla hos nästa gång de ska köpa kläder. 25 % övervägde att handla hos Stadium i maj jämfört med 17 % i november. Det är dock en annan åldersgrupp än den som Stadium normalt attraherar som nu överväger att handla kläder där.

null

Innan krisen var det främst konsumenter under 40 år som övervägde att köpa kläder hos Stadium, medan det efter krisen främst är konsumenter över 40 år. Det är också den åldersgruppen som framför allt har lagt märke till Stadiums annonsering efter coronakrisen.

null

YouGovs data kan alltså hjälpa till att fastställa om annonseringen har effekt och om den påverkar önskad målgrupp i positiv riktning.

Läs mer om YouGov BrandIndex

Följ dina kärnmålgrupper

Hur reagerar era kunder på coronakrisen? YouGov samlar in information från 8 miljoner människor runt om i världen. Resultatet är världens mest omfattande databas med uppgifter om allt från demografi, livsstil, användning av varumärken till sociala medier och mycket annat.

YouGov Profiles kopplar samman data och ger er helt nya möjligheter att kartlägga och utforska marknadssegment och era kärnmålgrupper. Profiles uppdateras varje vecka och därför kan vi också beskriva era kärnmålgruppers reaktion på krisen.

Case – svenskar som är oroliga för att bli smittade av coronaviruset

null

Med YouGov Profiles kan man både se hur stor andel av befolkningen målgruppen utgör (i det här fallet utgör svenskar som är oroliga för att bli smittade av coronaviruset 48 %) och vad som är utmärkande för dem. Här är kvinnor (57 %) och äldre över 60 år (50 %) överrepresenterade jämfört med befolkningen i stort.

YouGov Profiles kan också ge svar på vilka varumärken målgruppen föredrar, deras konsumtionsmönster och attityder. Till sist kan YouGov Profiles också ge svar på vilka medier målgruppen använder och inom vilka tidsramar samt vilka reklamkanaler som kan fånga deras uppmärksamhet. I det här fallet skiljer sig målgruppen från befolkningen i stort genom att de i större utsträckning lägger märke till reklam i brevlådan (32 %), tv-reklam (31 %) samt papperstidningar (18 %).

YouGov Profiles kan dessutom kompletteras med egna undersökningar om du exempelvis vill testa dina idéer och koncept eller få feedback från en viss målgrupp om en kampanj eller en ny produkt.

Läs mer om YouGov Profiles

Getty Images