Koronakrisen har fått oss til å kjøpe mer norske produkter
May 20th, 2020, Tove Keldsen

Koronakrisen har fått oss til å kjøpe mer norske produkter

Hvordan har situasjonen med koronaviruset påvirket nordmenns kjøpsatferd og holdning til matvarer?

YouGov har nettopp publisert den årlige Food & Health-rapporten, som har kartlagt nordiske forbrukeres holdning til mat, klima og helse i mer enn 10 år. YouGov har i tillegg undersøkt hvordan koronakrisen har påvirket forbrukernes holdning til mat, livsstil og helse.

Koronakrisen har i særlig grad endret nordmenns holdning vedrørende matvarenes opprinnelsesland.

null

For fire av ti nordmenn (39 %) har det blitt viktigere å kjøpe matvarer produsert i Norge og for en tredjedel (31 %) har det også blitt viktigere å støtte matvareprodusenter i nærområdet. Det er ingen signifikante forskjeller i holdningene til disse spørsmålene på tvers av alder, kjønn eller geografi.

Koronapandemiens økonomiske og helsemessige trussel har dessuten fått forbrukerne til å legge større vekt på lavprisvarer (29 %) og sunne alternativer (26 %).

null

Forbrukernes endrede holdninger avspeiler seg også i nordmenns forbruk. Igjen er det hovedsakelig norske varer forbrukerne kjøper mer av (29 %). Hver femte nordmann kjøper flere nærproduserte matvarer (22 %), noe som tilsvarer en femtedel kjøper flere sunne alternativer (23 %) og lavprisvarer (22 %).

null

Koronakrisen har medført en stigning i norske og lokalproduserte varer, men Food & Health-undersøkelsen viser at selv før koronakrisen hadde hver femte nordmann økt forbruket av lokalproduserte matvarer. Det er ennå for tidlig å si om forbrukerne fortsatt vil prioritere norske og lokale produkter på den andre siden av koronakrisen.

Om Food & Health 2020

- Nordiske forbrukeres holdning til mat, klima og helse

YouGov har i mer enn 10 år fulgt nordiske forbrukeres holdning til mat, klima og helse. Målet med Food&Health er å få en bedre forståelse av forbrukernes kunnskaper og holdninger, og å spore endringer over tid.

Food&Health 2020 er basert på intervju med representativt utvalgte personer i alderen 16 til 64 år fra YouGov-panelet i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Ca. 500 intervjuer i Danmark, Norge og Finland, mens det er foretatt ca. 1000 intervjuer i Sverige.

Undersøkelsen ble gjennomført mellom 27. februar og 8. mars 2020, dvs. før WHO den 11. mars klassifiserte koronaviruset og COVID-19 som en pandemi.

YouGov har også foretatt en separat undersøkelse etter koronakrisens inntog.

Undersøkelsen er basert på 1013 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg i alderen 18+ fra YouGov-panelet. Gjennomført i perioden 24. april 11. mai 2020.

Les mer

Getty Images