Svenskar och coronaviruset
May 13th, 2020, Tove Keldsen

Svenskar och coronaviruset

YouGov samarbetar med Institute of Global Health Innovation vid Imperial College London för att samla in globala insikter i hur människors beteende har förändrats i samband med COVID-19 i 29 länder. Här är de senaste resultaten från Sverige.

En av fem i Sverige (19 %) rapporterar att de inte lämnade hemmet under gårdagen. Två av fem (40 %) uppger att de lämnade hemmet en gång.

null

Det är dock färre som uppger att de inte lämnande hemmet alls än i slutet av mars (24 % under den vecka som började den 30 mars).

Under den vecka som började den 6 april låg andelen som stannade hemma i linje med samma siffra i Danmark (20 % jämfört med 19 % lämnade inte hemmet alls och 39 % jämfört med 41 % lämnade hemmet en gång). Det var dock färre som inte lämnade hemmet alls jämfört med i Norge (29 %) och Finland (24 %).

En av sex (15 %) har upplevt symptom under de senaste 7 dagarna. Det har inte förändrats under de senaste 3 veckorna.

Cirka en fjärdedel (27 %) i Sverige hade inte kontakt med människor utanför sitt hushåll under de senaste 7 dagarna. Den andelen har inte förändrats under de 3 veckorna sedan den 30 mars.

Under den vecka som började den 6 april var den andel som inte hade kontakt med människor utanför sitt eget hushåll (25 %) jämförbar med andelen i Finland (24 %). Det är dock signifikant lägre än i både Norge (37 %) och Danmark (39 %).

Totalt sett uppger en majoritet (87 %) att de skulle isolera sig själva om de upplevde symptom. Bland dem som har upplevt symptom är det dock endast 28 % som uppger att de alltid isolerade sig själva, en nedgång från 37 % för 2 veckor sedan. En av sex (16 %) uppgav att de inte isolerade sig själva alls efter att de utvecklat symptom.

null

Kvinnor är mer benägna än män att uppge att de skulle isolera sig själva om de upplevde symptom under de kommande sju dagarna (91 % jämfört med 82 % för män). Detsamma gäller för dem som upplevt symptom under de senaste 7 dagarna. Kvinnor är mer benägna än män att uppge att de alltid isolerat sig själva när de upplevt symptom (39 % för kvinnor jämfört med 19 % för män) och män är mer benägna att uppge att de ibland isolerar sig själva (21 % för män jämfört med 8 % för kvinnor).

Det flesta tror att det skulle vara lätt att isolera sig själv (78 %) och skulle vara villiga att göra det (86 %, med 62 % mycket villiga och 24 % ganska villiga). Den yngsta åldersgruppen (16–29) är minst benägna att vilja isolera sig själva, då 46 % är mycket villiga och 32 % är ganska villiga.

Om undersökningen

Siffrorna kommer från ett partnerskap mellan YouGov och folkhälsoexperter på Institute of Global Health Innovation (IGHI) vid Imperial College London. 29 länder deltar i undersökningen och den är utformad för att tillhandahålla beteendeanalys av hur olika befolkningar reagerar på COVID-19. Undersökningen är allmänt tillgänglig på IGHIs dashboard. Resultatet görs tillgänglig, kostnadsfritt, till akademiska institutioner och myndigheter över hela världen.

Undersökningen bygger på intervjuer med 3 021 representativt utvalda personer i åldern 18+ år från YouGov-panelen i Sverige under perioden 30 mars – 19 april 2020.

Getty Images