Nordmenn og koronavirus
May 13th, 2020, Tove Keldsen

Nordmenn og koronavirus

YouGov samarbeider med Institute of Global Health Innovation ved Imperial College London og samler global innsikt i hvordan menneskers atferd endres som følge av COVID-19 i 29 land. Her er de nyeste resultatene fra Norge.

Det er mer sannsynlig at nordmenn holder seg hjemme (29 %) enn de som bor i andre naboland, f.eks. Danmark (19 %), Sverige (20 %) og Finland (24 %), (basert på antall ganger folk forlot hjemmet sitt dagen før).

Det er også mer sannsynlig at de sier at de ikke har vært i kontakt med noen i de siste 7 dagene, enn de som bor i de øvrige nordiske landene. Litt over en tredel (37 %) av de som bor i Norge melder om dette, som er høyere enn i Sverige (26 %) og Finland (24 %). Tallet kan sammenlignes med Danmark (39 %).

Litt over en tredel (37 %) har ikke vært i kontakt med noen utenfor hjemmet i de siste 7 dagene. Dette er særlig tilfellet med eldre mennesker – og gjelder nesten halvparten (48 %) av de som er 70+, men er mye lavere for dem mellom 16 og 29 (27 %).

Det er mer sannsynlig at yngre mennesker mellom 16 og 29 sier at de har opplevd symptomer på koronaviruset i de siste 7 dagene (23 % av 16–29 mot 6 % av de som er 70+). Som følge av dette er det også mer sannsynlig at de har blitt testet (13 % mot ingen i aldersgruppen 70+).

null

Selv om det er mer sannsynlig at unge mennesker har hatt symptomer, er de også den aldersgruppen som er minst villig til å isolere seg (76 % mot 93 % av dem som er 70+). Dette gjelder også for andre naboland – Danmark, Finland, Sverige.

De fleste (81 %) sier de ville isolere seg hvis de fikk symptomer i de neste 7 dagene, men et betydelig antall sier at de ikke ville gjøre det, eller er usikre på om de ville gjøre det. (19 %).

Menn er mer motvillige enn kvinner mot å isolere seg. Hvis de fikk symptomer, sier 74 % at de ville isolere seg sammenlignet med 88 % av kvinnene.

Av folk i nøkkelstillinger sier halvparten (50 %) at de skal jobbe utenfor hjemmet i de neste 7 dagene.

Om undersøkelsen

Dataene kommer fra et samarbeid mellom YouGov og eksperter på folkehelse ved Institute of Global Health Innovation (IGHI) ved Imperial College London. Undersøkelsen fra 29 land er utformet for å gi atferdsanalyse av hvordan ulike populasjoner responderer på COVID-19 og er offentlig tilgjengelig på IGHIs dashbord. Dataene er gratis og tilgjengelig for helseorganisasjoner og akademiske institusjoner over hele verden.

Undersøkelsen er basert på 1007 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg i alderen 18+ fra YouGov-panelet. Gjennomført i perioden 9. april til 13. april 2020.

Getty Images