Coronakrisen har fått oss att köpa mer lokalproducerat
May 8th, 2020, Tove Keldsen

Coronakrisen har fått oss att köpa mer lokalproducerat

Hur har situationen med coronakrisen påverkat konsumenternas attityder till livsmedel och konsumtionsbeteende?

YouGov har nyligen publicerat den årliga Food & Health-rapporten, som beskriver de nordiska konsumenternas inställning till mat, livsstil och hälsa samt utvecklingen under mer än 10 års tid. Undersökningen genomfördes innan WHO klassade coronaviruset och covid-19 som en pandemi, och speglar därför bilden av utvecklingen fram till krisen. YouGov har även kompletterat Food & Health-rapporten med en extra undersökning genomförd i april, för att belysa coronapandemins påverkan på konsumenternas attityder och konsumtionsbeteende kopplat till mat, livsstil och hälsa.

Coronapandemin har tydligt förändrat svenska folkets inställning till livsmedelsvarornas ursprung.

null

För var tredje svensk (33%) har det blivit viktigare att köpa svenskt och att stötta lokala producenter (32%). Coronapandemin, som utgör ett hot för både hälsa och ekonomi, har fått konsumenter att lägga större vikt på hälsosamma alternativ (24%) medan prisets betydelse splittrar konsumenterna. Var femte (19%) menar att lägsta pris blivit mer viktigt och nästan en lika stor andel (14%), menar att lägsta pris har blivit mindre viktigt.

null

Konsumenternas förändrade attityder resulterar även i förändringar av konsumtionen. Det är främst närproducerade livsmedel och varor från Sverige som konsumenter anger att de köper i högre grad (24% och 26%), följt av hälsosamma alternativ (18%). Liksom inställningen till lågpris, uppger konsumenterna även en tudelad bild av hur de förändrat sina inköp av lågprisvaror med en nästan lika stor andel (15%) som menar att de ökat sina inköp av lågprisprodukter som uppger att de minskat (10%).

Klimatdebatten har under flera år lett till en trend med ökat fokus på klimatvänliga livsmedel. Food & Health-undersökningen visar att flera konsumenter redan innan coronaepedemin ökat sina vanor med att välja när- och lokalodlat (33%) och ekologiskt (28%).

null

Coronakrisen har drivit på ökningen av lokalproducerade varor och det återstår att se om konsumenterna även fortsättningsvis kommer att bedöma närproducerat som viktigare än ekologiskt.

Om Food & Health 2020

- Nordiska konsumenters uppfattning om mat, klimat och hälsa

YouGov har i mer än 10 år undersökt nordiska konsumenters inställning till mat, klimat och hälsa. Rapporten finns i en nordisk version (Sverige, Danmark, Norge, Finland) på engelska och i en version för Sverige på svenska.

Urvalet är nationellt representativt för befolkningen i åldern 16–64 år i respektive land. 1000 intervjuer genomförs i Sverige och 500 per land i övriga länder.

Undersökningen är genomförd mellan den 27 februari - 8 mars 2020, dvs. innan WHO 11 mars klassade coronaviruset och covid-19 som en pandemi.

YouGov har även genomfört en extra undersökning för att fånga förändrade attityder och beteenden till följd av coronapandemin. Under perioden 24–26 april 2020 har sammanlagt 1011 intervjuer genomförts med män och kvinnor i åldern 18+ via YouGov Sveriges internetpanel. Urvalet är representativt för kön, ålder och geografi.

Läs mer