Vad motiverar och vad hindrar européerna att köpa elbilar?
April 24th, 2020, Tove Keldsen

Vad motiverar och vad hindrar européerna att köpa elbilar?

Coronapandemin har lett till stor osäkerhet för en rad branscher, bland annat bilindustrin, men hur såg marknaden ut före pandemin? YouGov har undersökt vad som motiverar européerna att köpa elbilar och vad som hindrar dem att göra det.

Med den ekonomiska osäkerhet som coronapandemin medför har den europeiska bilindustrin, i likhet med många andra branscher, drabbats hårt. Krisen kan också få stora konsekvenser för den växande marknaden för elbilar. Vi vet ännu inget om de långsiktiga effekterna, men i YouGovs senaste whitepaper tecknar vi en bild av den europeiska bilindustrin före pandemin.

null

Över hälften (53 %) av de europeiska bilägarna har en eller flera bensinbilar, medan det är en minoritet som har en elbil (3 %). I vårt whitepaper undersöker vi konsumenternas inställning till elbilar i nio europeiska länder. Vi belyser bland annat vad som motiverar eller hindrar konsumenterna att köpa elbilar och hur de olika länderna skiljer sig åt.

Vad hindrar européerna att köpa elbilar?

null

Det är frågetecken kring pris och funktionalitet som hindrar européerna från att köpa en elbil. De flesta är oroade över de kostnader som är förknippade med att köpa en elbil (62 %), medan 58 % är oroade över batteriets livslängd och 53 % över begränsad tillgång till laddstationer.

… Och vad motiverar dem?

null

Drygt hälften (51 %) av européerna är motiverade att köpa en elbil, eftersom det är bättre för miljön. Dock väljer endast 6 % miljön som enda anledningen. En tredjedel (31 %) nämner lägre driftskostnader när det gäller underhåll och laddning, medan en fjärdedel (27 %) nämner de skattemässiga fördelarna med att äga eller leasa en elbil.

Elbilsmarknaden i Tyskland och Norge

I vårt whitepaper har vi tittat närmare på marknaden för elbilar i Tyskland respektive Norge, som är två av de länder som skiljer ut sig allra mest vad gäller den europeiska bilindustrin.

Hela 84 % av Tysklands konsumenter är bilägare och framför allt ligger andelen bensinbilsägare en bit över det europeiska genomsnittet. Mer än tre fjärdedelar (78 %) kör bensinbilar jämfört med i övriga Europa, där genomsnittet ligger på 65 %.

Den norska bilmarknaden avviker också från den europeiska normen, men i motsatt riktning jämfört med Tyskland. I landet finns fler elbilar per invånare än i något annat land i Europa – faktiskt i hela världen. Nästan en femtedel (18 %) av Norges bilägare kör på el jämfört med Europas genomsnitt på 4 %.

Medan miljön är den främsta motivationen för att köpa en elbil i hela Europa är det andra skäl som har betydelse i Norge. Här ligger motivationen främst i lägre driftskostnader (65 %), skattemässiga fördelar (42 %) och bättre kvalitet för pengarna jämfört med bensin- eller dieselbilar (34 %).

Ladda ned vårt whitepaper om den europeiska marknaden för elbilar gratis

Om vårt whitepaper

Data bygger på siffror från YouGov BrandIndex och YouGov Profiles. Vi har också intervjuat ett representativt urval personer i åldern 18+ år ur YouGov-panelen under perioden 17 till 27 januari 2020. Däribland 2 118 i Storbritannien, 2 180 i Tyskland, 1 036 i Frankrike, 1 008 i Spanien, 1 036 i Italien, 1 002 i Danmark, 1 023 i Sverige, 1 004 i Finland och 1 011 i Norge.

Brandindex är ledande inom varumärkesundersökningar. Brandindex mäter kontinuerligt allmänhetens bild av tusentals varumärken i olika branscher.

https://yougov.se/find-solutions/brandindex/

Segmenteringsverktyget YouGov Profiles gör det möjligt att kartlägga och analysera delar av befolkningen.

https://yougov.se/find-solutions/profile

Getty images