YouGovs data om COVID-19
April 6th, 2020, Tove Keldsen

YouGovs data om COVID-19

Medan COVID-19 sprider sig över världen, ser vi på YouGov som vår primära uppgift att dela världens åsikter och beteenden i relation till krisen. Central i detta är vår globala COVID-19 tracking (finns på engelska), som samlar perspektiv om pandemin från över 25 000 människor runt om i världen varje vecka. COVID-19 är inte bara en global utan också en väldigt lokal fråga. Vi gör därför också research som fokuserar på just din marknad/region. Om du är intresserad av hur människor i andra delar av världen reagerar på krisen så kan du utforska vår data här.