Færre menn enn kvinner frykter å bli smittet med koronavirus
March 24th, 2020, Tove Keldsen

Færre menn enn kvinner frykter å bli smittet med koronavirus

42 % av nordmennene er redde for å bli smittet med koronavirus, viser nye tall fra YouGov. Men hvis man ser på kjønnsfordelingen, viser det seg at menn generelt sett bekymrer seg mindre for å bli smittet enn kvinner.

Nye tall fra WHO viser at menn er mer tilbøyelige til å dø av koronavirus enn kvinner, og tall fra FHI Folkehelseinstituttet viser at flere menn enn kvinner blir smittet med koronavirus. Likevel viser YouGovs nyeste undersøkelse at menn generelt bekymrer seg mindre for viruset enn kvinner.

null

Nesten halvparten av norske kvinner (48 %) er svært eller forholdsvis redde for å bli smittet med koronavirus, mens dette bare gjelder en tredjedel (36 %) av mennene. 53 % av mennene er ikke særlig redde for viruset, mens 9 % overhodet ikke er redde.

YouGovs COVID-19-tracker viser også at det er aldersrelaterte forskjeller når det gjelder hvilke forholdsregler nordmenn tar.

null

Felles for alle aldersgrupper er at de har forsøkt å forbedre sin personlige hygiene (80 %). 67 % av befolkningen over 60 år prøver også å unngå offentlige steder med mange mennesker, mens dette gjelder færre av dem mellom 18 og 39 år (55 %).

De unge utmerker seg ved at over halvparten (56 %) forsøker å unngå å ta på gjenstander i det offentlige rom, mens dette gjelder 43 % av befolkningen over 60 år.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er en del av YouGovs løpende tracking-undersøkelse om koronavirus. Undersøkelsen er basert på 1133 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg i alderen 18+ fra YouGov-panelet. Gjennomført i perioden 11. – 22. marts 2020.

YouGov har lansert en løpende global tracking-studie om koronaviruset. Her kartlegges endringer i forbrukeratferd, kjøpsatferd, holdninger og livsstil, som kommer som en følge av koronaviruskrisen. Resultatene oppdateres ukentlig.

Les mer om YouGovs koronavirus-tracker

Foto: Claudio Schwarz | @purzlbaum on Unsplash